Vårt arbete

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, neonatalavdelningar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner. 

Vårt arbete

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, neonatalavdelningar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner. 

Våra projekt

Expertgruppen

Det är MusikBojens expertgrupp bestående av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter och neuropsykologer som identifierar vilka barn och unga som ska få tillgång till musikterapi samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med.

Experterna sköter rekryteringen av musikterapeuter, etablerar arbetssätt och regler samt granskar musikterapeuternas rapporter under sekretess.  

Våra musikterapeuter

Samtliga musikterapeuter som vi anlitar är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Fortsatt finansiering

Vår vision är att musikterapi ska bli en självklar terapiform att erbjuda barn och unga i Sverige. Därför är det glädjande att allt fler projektställen väljer att själva, helt eller delvis, fortsätta finansieringen av musikterapi sedan MusikBojens tidsbegränsade projekt är avslutat. Detta för att de upplevt nyttan och värdet av musikterapi som behandlingsform för barn och unga som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. 

Läs nedan om några av våra projekt: 

Våra projekt

Expertgruppen

Det är MusikBojens expertgrupp bestående av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter och neuropsykologer som identifierar vilka barn och unga som ska få tillgång till musikterapi samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med.

Experterna sköter rekryteringen av musikterapeuter, etablerar arbetssätt och regler samt granskar musikterapeuternas rapporter under sekretess.  

Våra musikterapeuter

Samtliga musikterapeuter som vi anlitar är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Fortsatt finansiering

Vår vision är att musikterapi ska bli en självklar terapiform att erbjuda barn och unga i Sverige. Därför är det glädjande att allt fler projektställen väljer att själva, helt eller delvis, fortsätta finansieringen av musikterapi sedan MusikBojens tidsbegränsade projekt är avslutat. Detta för att de upplevt nyttan och värdet av musikterapi som behandlingsform för barn och unga som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. 

Läs nedan om några av våra projekt: 

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

Barn och unga med komplexa trauman på BUP Trauma

På specialistenheten BUP Trauma behandlas barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp eller migrationsrelaterade trauman. 

Läs mer

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.   

Läs mer

Svårt sjuka barn på Sus

På Skånes universitetssjukhus arbetar Jana Newton med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

Barn och unga med komplexa trauman på BUP Trauma

På specialistenheten BUP Trauma behandlas barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp eller migrationsrelaterade trauman. 

Läs mer

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.   

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

När han rör sig i takt med musiken, ler han stort

Pojken med autism har stora svårigheter med att kommunicera. Han ger ingen ögonkontakt, pratar inte och visar inget intresse för andra. Däremot tycker han mycket om musik, och i musikterapin fastnar han för några instrument. Pojken och musikterapeuten leker med ljud, spelar och sjunger, och rör sig även till inspelad musik. När pojkens kropp hittar rytmen och rör sig i takt med musiken, ler han stort och skrattar lite. Han blir lugnare och efter ett antal sessioner börjar han själv ta kontakt. 

Pojken på bilden är modell.

Berättelser