Vårt arbete

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), hem för vård eller boende (HVB-hem) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner. 

Vårt arbete

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), hem för vård eller boende (HVB-hem) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner. 

Våra projekt

Expertgruppen

MusikBojens expertgrupp bestående av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter samt neuropsykolog identifierar vilka barn och unga som ska få tillgång till musikterapi samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med. Experterna sköter rekryteringen av musikterapeuter, etablerar arbetssätt och regler samt granskar musikterapeuternas rapporter under sekretess.  

Våra musikterapeuter

Samtliga musikterapeuter som vi anlitar är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Fortsatt finansiering

Vår vision är att musikterapi ska bli en självklar terapiform att erbjuda barn och unga i Sverige. Därför är det glädjande att allt fler projektställen väljer att själva, helt eller delvis, fortsätta finansieringen av musikterapi sedan MusikBojens tidsbegränsade projekt är avslutat. Detta för att de upplevt nyttan och värdet av musikterapi som behandlingsform för barn och unga som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. 

Läs nedan om några av våra projekt:

Barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuterna Barbro Netin Olofson och Karen Aliaga barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje

Dale Copans Åstrand och vikarie Josephine Hansell har arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen i Norrtälje i två år. Till BUP kommer barn och unga med diagnoser som autism, ADHD och selektiv mutism men även ångest, depression, ätstörningar, och kroppssyndrom.

Läs mer

Unga vuxna med psykisk ohälsa på Kricagården

Josephine Hansell är musikterapeut på Krica, ett hem för vård eller boende (HVB-hem) för unga vuxna med psykisk ohälsa och psykosociala problem som relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende, självmordstankar, sexuellt riskbeteende och aggressionsproblematik.

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Neonatal på Skånes universitetssjukhus

Här får vi följa neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus – Musik för de allra minsta

Se filmen

Barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuterna Barbro Netin Olofson och Karen Aliaga barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje

Dale Copans Åstrand och vikarie Josephine Hansell har arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen i Norrtälje i två år. Till BUP kommer barn och unga med diagnoser som autism, ADHD och selektiv mutism men även ångest, depression, ätstörningar, och kroppssyndrom.

Läs mer

Unga vuxna med psykisk ohälsa på Kricagården

Josephine Hansell är musikterapeut på Krica, ett hem för vård eller boende (HVB-hem) för unga vuxna med psykisk ohälsa och psykosociala problem som relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende, självmordstankar, sexuellt riskbeteende och aggressionsproblematik.

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Neonatal på Skånes universitetssjukhus

Här får vi följa neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus -Musik för de allra minsta

Se filmen

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva