Att med musik få uttrycka sig själv och bli bekräftad i det. Musikterapi är en icke-verbal konstnärlig terapiform. Musik är lättillgängligt för både barn och ungdomar i deras vardag. Musik underlättar kommunikation och socialt samspel, vilket stärker inre resurser. Musikterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp.


Foto: Felix Oppenheim

Hur blir man musikterapeut?

Grundutbildning i musikterapi startar i höst 2021 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Den är på kandidatnivå och pågår i 3 år på heltid. Universitetsutbildningar till musikterapeut finns också i Aalborg (Danmark), samt i Oslo och Bergen (Norge)

Läs mer på:

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Alborg Universitet

NMH, Musikhögskolan i Oslo

Universitetet i Bergen

 

Hur många musikterapeuter finns det i Sverige?

50-60 aktiva, varav 15 har uppdrag inom landstinget, ca 150 utbildade.

Var finns musikterapi, hur används musikterapi?

Inom flera olika vårdformer och för alla åldersgrupper; t.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn på sjukhus, hjärnskaderehabilitering, ätstörningar, psykiatri och demensvård samt inom fängelsevård, särskola och privata aktörer.

Därför filmar vi inte musikterapi sessioner

Många är nyfikna på att se hur musikterapi fungerar, gärna med filmade exempel. Vi på MusikBojen har bestämt att inte tillåta fotografering eller filmning under pågående musikterapi-sessioner. Det utförs ett terapeutiskt arbete under musikterapi sessionen, där tystnadsplikt råder. Vi vill att de barn och unga som får del av musikterapi via MusikBojen ska känna sig trygga och att deras bästa är i fokus. Därför har vi istället valt att filma ett möte mellan en musikterapeut och en barnskådespelare där vi försöker återspegla hur musikterapi kan gå till. Om en patient efter avslutad behandling vill berätta om sina upplevelser kring musikterapin, så är detta möjligt.