Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Musikterapi kan vara hjälpsamt både i den akuta fasen och under rehabiliteringen. Att sjunga och spela på olika instrument kan vara ett sätt att kommunicera. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering till sena faser när barnet behöver stöd att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin sjukdom eller skada. Sångerna bär minnen och identitet och genom att använda sig av musikaliska byggstenar kan man uttrycka sig, hitta sina inre resurser och bearbeta det som förändrats.

Fler projekt:

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

Barn och unga med komplexa trauman på BUP Trauma

På specialistenheten BUP Trauma behandlas barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp eller migrationsrelaterade trauman. 

Läs mer

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser