Låt oss tillsammans förbättra liv

Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Musikterapi botar inte sjukdom men förbättrar hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Genom att stödja MusikBojen hjälper ditt företag barn och unga till bättre psykisk hälsa, stärkt självkänsla, social kompetens och framtidshopp. 

DrumPower – ett kommande projekt med hela skolklasser för att förebygga våld och mobbing.

Låt oss tillsammans förbättra liv  

Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Musikterapi botar inte sjukdom men förbättrar hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Genom att stödja MusikBojen hjälper ditt företag barn och unga till bättre psykisk hälsa, stärkt självkänsla, social kompetens och framtidshopp. 

DrumPower – ett kommande projekt med hela skolklasser för att förebygga våld och mobbing.

Välj nedan mellan olika samarbeten:

Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter.

GuldBoj

Ert bidrag kan medverka till att svårt sjuka barn och unga på barnsjukhus och habiliteringar får tillgång till regelbunden musikterapi för att bearbeta rädslor och klara av svåra behandlingar.

SilverBoj

Genom ert stöd kan barn och unga i kontakt med BUP eller andra mottagningar få musikterapitimmar för att bekämpa ångest, mardrömmar, sömnlöshet och depression.

BronsBoj

För tidigt födda barn med föräldrar på en neonatalavdelning får genom musikterapi hjälp att ta emot svåra behandlingar och knyta an.

TurkosBoj

Er gåva kan bidra till att ge avgörande stöd till ensamkommande ungdomar eller till barn i flyktingfamiljer vars språk inte räcker till för att prata om sin svåra situation.

Valfritt belopp

Swish
900 63 47
Plusgiro / Bankgiro
90 06 34-7 / 900-6347
Utlandsbetalning
Bank SEB – BIC: ESSESESS
IBAN: SE69 5000 0000 0524 0103 6482

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser