Våra musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter. 

Se nedan vilka projektställen våra anlitade musikterapeuter arbetar på.

* Våra musikterapeuter på den stora musikterapikonferensen i Helsingfors april 2022 – NMTC The 10th Nordic Music Therapy Conference.

Musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Se nedan vilka projektställen våra anlitade musikterapeuter arbetar på. 

Anna-Karin Kuuse
BUP slutenvård, Region Västra Götaland

Pernilla Hugoson
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset, Stockholm

Marie Sandelin
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Magnus Allensten
Habilitering & Hälsa Center för sinnesstimulering: Korallen och Lagunen / Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Josephine Hansell
BUP Traumaenhet, Stockholm

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Jana Newton
Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund

Andrew Darlison
Solrosen, Göteborg

Röda Korset Vänersborgskretsen samt asylboendet Restad Gård i Vänersborg

Maiyanne Sölvi Nielsen
Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Helena Hultman
Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Karin Andréasson
Röda Korset Stocksundskretsen, Danderyd

Sarah Erskine
Röda Korset Stocksundskretsen, Danderyd

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva