Våra musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter. 

Musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Se nedan var våra anlitade musikterapeuter arbetar:

Anna-Karin Kuuse
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Pernilla Hugoson
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset, Stockholm

Marie Sandelin
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

Marianne Viper
Asylboendet Kemistvägen, Täby

Josephine Hansell
BUP Traumaenhet, Stockholm

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Jana Newton
Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund

Andrew Darlison
Solrosen, Göteborg

Röda Korset Vänersborgskretsen samt asylboendet Restad Gård i Vänersborg

Maiyanne Sölvi Nielsen
Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Helena Hultman
Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Ulrika Kron
Asylboendet, Sundbybergs stad

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva