Våra musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter. 

Musikterapeuter

MusikBojen anlitar musikterapeuter i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Samtliga musikterapeuter är utbildade på Kungl. Musikhögskolan, eller på motsvarande högskolor utanför Sverige, samt registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Se nedan var våra anlitade musikterapeuter arbetar:

Anna-Karin Kuuse
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pernilla Hugoson
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset, Stockholm

Josephine Hansell
BUP Traumaenhet, Stockholm

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Marianne Viper
Asylboendet Kemistvägen, Täby

Maiyanne Sölvi Nielsen
Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Jana Newton
Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund

Andrew Darlison
Solrosen, Göteborg

Asylboendet Restad gård, Vänersborg

Helena Hultman
Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Ulrika Kron
Asylboendet, Sundbybergs stad

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva