Musik för de allra minsta

På neonatalvårdsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är musikterapi en del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd. Pernilla Hugoson träffar familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn.

När ett barn föds för tidigt eller svårt sjukt vänds allting upp-och-ner. Barnet är så litet och skört och föräldrarna ofta oroliga och omtumlade. Musikterapi kan då vara ett stöd både för föräldrarna och barnet och deras anknytning.

Med ett ”monochord” – ett harpliknande instrument med 24 strängar men bara två toner i olika oktaver som ger en avslappnande klang – och mjuk sång erbjuder Pernilla stunder av avslappning och lugn och ro, medan föräldern håller sitt barn hudnära mot bröstet eller i famnen. Hon kan också bjuda in till gemensam sång, andning och nynnande tillsammans med föräldrarna för att ge barnet en upplevelse av närhet med förälderns kropp och röst.

För föräldrarna kan det ge en möjlighet att få uppleva sitt barns leenden, ljud och gester och på det sättet i lugn och ro få lära känna sitt barn. Det finns också alltid utrymme för samtal. Musikterapin är helt kravlös och utgår alltid från familjens individuella behov.

Fler projekt:

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

Barn och unga med komplexa trauman på BUP Trauma

På specialistenheten BUP Trauma behandlas barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp eller migrationsrelaterade trauman. 

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva