Grundare

MusikBojen grundades i november 2017 av Claire Rosvall, initiativtagare till och grundare av Stiftelsen Min Stora Dag. Medgrundare var Per Rosvall, grundare av StockholmMediaWeek, Britt Gustafsson, professor, KI, och barnläkare, Ingrid van ´t Hooft, Med Dr, specialist i neuropsykologi, Peder Hammarskiöld, advokat, Christina Piehl, tidigare volontär på Min Stora Dag, Lena Evrell, projektledare för musikterapiprojektet på Min Stora Dag, och Martin ‘Max Martin’ Sandberg, musikproducent och låtskrivare.

* Ej närvarande Peder Hammarskiöld

Grundare

MusikBojen grundades i november 2017 av Claire Rosvall, initiativtagare till och grundare av Stiftelsen Min Stora Dag. Medgrundare var Per Rosvall, grundare av StockholmMediaWeek, Britt Gustafsson, professor, KI, och barnläkare, Ingrid van ´t Hooft, Med Dr, specialist i neuropsykologi, Peder Hammarskiöld, advokat, Christina Piehl, tidigare volontär på Min Stora Dag, Lena Evrell, projektledare för musikterapiprojektet på Min Stora Dag, och Martin ‘Max Martin’ Sandberg, musikproducent och låtskrivare.

* Ej närvarande Peder Hammarskiöld

Idén bakom MusikBojen

Under sin tid som generalsekreterare på Min Stora Dag sökte och fick Claire Rosvall 750 000 kr från Allmänna arvsfonden för att under tre år studera effekterna av musikterapi på svårt sjuka barn. De positiva effekterna visade sig ha stor betydelse vilket både patienter, föräldrar och personal kunde vittna om. Projektet leddes av musikterapeut Lena Uggla på initiativ av Dr Britt Gustafsson. Efter att studierna avslutats fortsatte Min Stora Dag under flera år att finansiera musikterapi för svårt sjuka barn i olika delar av landet.

År 2011 avgick Claire Rosvall som generalsekreterare för Min Stora Dag men en idé hade växt sig stark. Med god insikt i musikterapins betydelse samt en övertygelse om att denna terapiform borde nå ännu fler utsatta barn startade Claire Rosvall, med stöd av sin familj och flera entusiaster, Stiftelsen MusikBojen hösten 2017.

MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi. 

Läs mer om vårt arbete

Max Martin
”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt. När jag fick höra om Stiftelsen MusikBojen, och dess syfte att skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska må bättre genom tillgång till musikterapi, kändes det självklart att stödja projektet. Musikterapi skapar skillnad för dem som behöver det allra mest och visar igen på musikens betydelse. Därför är jag stolt och glad över att vara med och grunda Stiftelsen MusikBojen.”

Foto: Pauline Westerlind

Claire Rosvall
”Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och unga som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Tyvärr ökar ohälsan bland barn och unga i Sverige. Min vision är att erbjuda musikterapi till alla utsatta barn och unga i Sverige. Därför är jag glad och stolt att många engagerade personer hjälper till att starta och utveckla Stiftelsen MusikBojen.”

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva