Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen.

Styrelsens ordförande och sex ledamöter arbetar utan ersättning. MusikBojens valberedning leds av Per Rosvall.

* Ej närvarande Malou Lindblom. Tredje från vänster; Axel Calissendorff, f.d. ordförande. 

Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen. 

Styrelsens ordförande och sex ledamöter arbetar utan ersättning. MusikBojens valberedning leds av Per Rosvall. 

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom, ordförande
Ordförande ESRAG Europe, Rotarys aktionsgrupp för hållbar miljö

Lena Uggla
Musikterapeut, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet

Bo J A Haglund
Professor emeritus MD, PhD Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet

Claire Rosvall, generalsekreterare
Initiativtagare och grundare, Stiftelsen Min Stora Dag och Stiftelsen MusikBojen

Olof Rosvall
Varumärkesstrateg

Jenny Borthen
VD Wonderland

Malou Lindblom
Chefsrådman, Stockholms tingsrätt

* Ej närvarande Malou Lindblom. Tredje från vänster; Axel Calissendorff, f.d. ordförande. 

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva