Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen. Ordförande och samtliga ledamöter arbetar utan ersättning.

Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen. Ordförande och samtliga ledamöter arbetar utan ersättning.

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom, ordförande
Ordförande ESRAG Europe, Rotarys aktionsgrupp för hållbar miljö

Claire Rosvall, tf. generalsekreterare
Initiativtagare och grundare, Stiftelsen Min Stora Dag och Stiftelsen MusikBojen

Lis Jacobsson
Musikterapeut, Sektorn för Välfärd och Omsorg, Sundbybergs stad, mottagare av Årets MusikBoj 2020

Ingrid van ’t Hooft
Specialist i neuropsykologi vid Sophiahemmets Psykologmottagning, Med Dr vid Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Jenny Borthen
VD Wonderland

IngaLill Forslund Larsson
VD Ellet Assets 

Sophie Rosvall Älfvåg
Filantropi och Samarbeten, Läkare Utan Gränser

Jenny Petersson
Medgrundare MXM Music

Ett sätt att uttrycka sina känslor och göra något som är positivt 

Hon är en tonårstjej som har flera diagnoser och behöver anpassningar på skolan, fritids, och hemma. Hon remitterades till musikterapi för att hon kunde få stora utbrott, vara mycket impulsiv och hade svårt att skilja verkligheten från påhitt. Under sessionerna sjunger och spelar hon med musikterapeuten, och får hjälp med att hitta ord för vad hon känner. Pappan som ofta är med säger att dottern är mer avslappnad, harmonisk och fokuserad än vad hon brukar vara.  

Berättelser