Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen.

Styrelsens ordförande och sex ledamöter arbetar utan ersättning. MusikBojens valberedning leds av Per Rosvall.

Styrelsen

MusikBojens styrelse är stiftelsens beslutande organ. Den utser sina ledamöter samt en generalsekreterare som ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer årligen en verksamhetsplan och budget, och ser till att verksamheten sker inom ramen för MusikBojens stadgar samt att insamlade medel förbrukas med försiktighet och i enlighet med planen. 

Styrelsens ordförande och sex ledamöter arbetar utan ersättning. MusikBojens valberedning leds av Per Rosvall. 

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom, ordförande
Ordförande ESRAG Europe, Rotarys aktionsgrupp för hållbar miljö

Claire Rosvall
Initiativtagare och grundare, Stiftelsen Min Stora Dag och Stiftelsen MusikBojen

Bo J A Haglund
Professor emeritus MD, PhD Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet

Malou Lindblom
Chefsrådman, Stockholms tingsrätt

Lis Jacobsson
Musikterapeut, Sektorn för Välfärd och Omsorg, Sundbybergs stad

Jenny Borthen
VD Wonderland

Olof Rosvall
Operativ Chef Redgert Comms

Det låter precis som jag känner

Tonåringen är ensamkommande med ångest och sömnsvårigheter. Vid första sessionen är han tystlåten, och berättar nästan viskande att han spelar mycket dataspel. Musikterapeuten föreslår att de tillsammans ska återskapa och gestalta känslan från dataspelsvärlden i musik. De börjar improvisera. Musiken är försiktig, men också trygg och harmonisk. Tonåringen börjar gråta och säger: ’Det låter precis som jag känner’. 

Efterhand blir musiken starkare i sitt uttryck. I samband med musikterapin blir han alltmer intresserad av omvärlden omkring honom och börjar se framåt. Han börjar också interagera socialt med människor omkring sig, i stället för i dataspelen. 

Tonåringen på bilden är modell.

Berättelser