Stiftelsen MusikBojens Miljöpolicy

Stiftelsen MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi, med visionen om att alla Sveriges barn och ungdomar ska ha tillgång till musikterapi som en självklar del i den svenska vården.

MusikBojen finns representerad på ett antal verksamheter runtom i Sverige, främst i Stockholmsregionen, Västra Götaland och Skåne. MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner.

MusikBojen är en volontärbaserad organisation, som består av individer med breda erfarenheter från olika branscher under ledning av Generalsekreteraren Claire Rosvall och en styrelse. Organisationen har kännedom om vikten av ett medvetet och aktivt miljöarbete och strävar därför efter att minimera sin påverkan på miljö och samhälle.

Resor och klimatavtryck

Stiftelsen och medarbetarna arbetar aktivt för att begränsa vårt resande till när det verkligen krävs för att kunna utföra vårt uppdrag. När vi trots allt måste resa föredrar vi klimatneutrala resesätt, såsom att åka kollektivt och exempelvis välja tågresor framför flyg. Vår ambition är att så långt som möjligt kunna minimera vårt resandes klimatavtryck. 

Fokus på digitalt arbete

Stiftelsen består av en mängd volontärer och engagerade på flera olika platser i landet. Därför anser vi det vara både praktiskt och miljömedvetet att hålla majoriteten av våra sammankomster och arbetsmöten digitalt för att minimera nödvändiga resor.

Återanvändning av utrustning

Till våra musikterapeuter köper vi i första hand begagnade musikinstrument och när vi avslutar en verksamhet återanvänds samma instrument på ett annat verksamhetsställe. Datorer och mobiltelefoner är oftast rekonditionerade.

Underleverantörer och partners

MusikBojens administrativa verksamhet utgår från kontorshotellet Alma på Nybrogatan 8 i Stockholm, som jobbar med sitt klimatavtryck, bland annat med fokus på lokal och organisk mat, hög digital mognad samt noggrant utvalda kunder och samarbetspartners.

Det kan också nämnas att många av de vårdplatser där vi är verksamma själva har ambitiösa och fastställda miljöplaner som de verkar efter.

Styrelsen har fastställt MusikBojens insamlingspolicy (2022-12-09). MusikBojens kansli ansvarar för uppföljningen av policyn.

Stiftelsen MusikBojens Miljöpolicy

Stiftelsen MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi, med visionen om att alla Sveriges barn och ungdomar ska ha tillgång till musikterapi som en självklar del i den svenska vården.

MusikBojen finns representerad på ett antal verksamheter runtom i Sverige, främst i Stockholmsregionen, Västra Götaland och Skåne. MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige. Detta är möjligt tack vare bidrag och gåvor från stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner.

MusikBojen är en volontärbaserad organisation, som består av individer med breda erfarenheter från olika branscher under ledning av Generalsekreteraren Claire Rosvall och en styrelse. Organisationen har kännedom om vikten av ett medvetet och aktivt miljöarbete och strävar därför efter att minimera sin påverkan på miljö och samhälle.

Resor och klimatavtryck

Stiftelsen och medarbetarna arbetar aktivt för att begränsa vårt resande till när det verkligen krävs för att kunna utföra vårt uppdrag. När vi trots allt måste resa föredrar vi klimatneutrala resesätt, såsom att åka kollektivt och exempelvis välja tågresor framför flyg. Vår ambition är att så långt som möjligt kunna minimera vårt resandes klimatavtryck. 

Fokus på digitalt arbete

Stiftelsen består av en mängd volontärer och engagerade på flera olika platser i landet. Därför anser vi det vara både praktiskt och miljömedvetet att hålla majoriteten av våra sammankomster och arbetsmöten digitalt för att minimera nödvändiga resor.

Återanvändning av utrustning

Till våra musikterapeuter köper vi i första hand begagnade musikinstrument och när vi avslutar en verksamhet återanvänds samma instrument på ett annat verksamhetsställe. Datorer och mobiltelefoner är oftast rekonditionerade.

Underleverantörer och partners

MusikBojens administrativa verksamhet utgår från kontorshotellet Alma på Nybrogatan 8 i Stockholm, som jobbar med sitt klimatavtryck, bland annat med fokus på lokal och organisk mat, hög digital mognad samt noggrant utvalda kunder och samarbetspartners.

Det kan också nämnas att många av de vårdplatser där vi är verksamma själva har ambitiösa och fastställda miljöplaner som de verkar efter.

Styrelsen har fastställt MusikBojens insamlingspolicy (2022-12-09). MusikBojens kansli ansvarar för uppföljningen av policyn.