Musikterapi för olika målgrupper

Läs nedan om hur musikterapi som behandlingsform erbjuds för barn och unga i olika livssituationer.

Musikterapi för olika målgrupper 

Läs nedan om hur musikterapi som behandlingsform erbjuds för barn och unga i olika livssituationer. 

Barn och unga med grava funktionsnedsättningar

Barnen erbjuds stärkande och hälsofrämjande samt behandlande musikterapi i form av organiserad musikaktivitet…

Läs mer >

Barn och unga med grava funktions-nedsättningar

Barnen erbjuds stärkande och hälsofrämjande samt behandlande musikterapi i form av organiserad musikaktivitet…

Läs mer >

Barn och familjer i neonatalvård

Fokus i musikterapin är barnets och föräldrarnas behov av att vara fysiskt och känslomässigt nära varandra…

Läs mer >

Barn och unga på sjukhus

Den individuellt skräddarsydda behandlingsinsatsen syftar till att stärka och stödja barnets förmågor, identitet och potential för skapande…

Läs mer >

Barn och unga i utsatta livssituationer

Verksamheten riktar sig till barn och unga som exempelvis lever i skyddat boende eller har en frihetsberövad förälder…

Läs mer >

Barn och unga på BUP

Inom barn- och ungdomspsykiatrin erbjuds individuellt anpassad stärkande, stödjande och bearbetande musikterapi ofta i nära samarbete med barnets nätverk…

Läs mer >

Barn och unga med erfarenhet av flykt

Musikterapin syns främja välbefinnande, social inkludering, delaktighet, egenmakt och interkulturell förståelse…

Läs mer >

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva