Våra projekt

Vår mission är att erbjuda musikterapi till så många barn och unga som möjligt i Sverige som kämpar med psykisk ohälsa, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller tragiska sociala situationer. 

Sedan starten 2018 har vi nått fler än 1 100 barn och unga genom 6 500 musikterapisessioner.

Se nedan en lista med MusikBojens musikterapiprojekt – både pågående och avslutade.

Röda Korset Vänersborgskretsen samt asylboendet Restad Gård, Vänersborg 

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga som flytt från kriget i Ukraina

Musikterapeut: Andrew Darlison

Start: sep 2022

Läs om Röda Korset i Vänersborgs kommun

Läs om asylboendet Restad Gård 

 

Röda Korset Stocksundskretsen, Danderyd

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga som flytt från kriget i Ukraina

Musikterapeuter: Sarah Erskine och Karin Andréasson

Start: sep 2022

Läs om Röda Korset i Stocksund

BUP Traumaenhet, Stockholm  

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och hög svårighetsgrad 

Musikterapeut: Josephine Hansell

Start: juni 2022

Läs om BUP Traumaenhet

Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Läs mer

Målgrupp: Familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen

Musikterapeut: Maiyanne Sölvi Nielsen

Start: sep 2022

Läs om Neonatal Huddinge

BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis / Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med komplex barnpsykiatrisk problematik

Musikterapeut: Anna-Karin Kuuse

Start: april 2022

Läs om Slottis 

Skånes universitetssjukhus (Sus), Malmö och Lund

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med somatiska (dvs fysiska) sjukdomar

Musikterapeut: Jana Newton

Start: mars 2022

Läs om Sus 

Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med föräldrar eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

Musikterapeut: Helena Hultman (Josephine Hansell nov 2021 – aug 2022)

Start: nov 2021

Läs om Bufff

Habilitering & Hälsa Center för sinnesstimulering: Korallen och Lagunen / Sabbatsbergs sjukhus

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med omfattande kognitiva svårigheter främst i kombination med rörelsenedsättning

Musikterapeut: Magnus Allensten

Start: okt 2021

Läs om Korallen

Läs om Lagunen

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Läs mer

Målgrupp: Barn som varit utsatta för våld i nära relationer

Musikterapeut: Josephine Hansell

Start: mars 2021 

Läs om Skogsbo

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset

Läs mer

Målgrupp: Familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen samt ungdomar med asyltrauman på BUP och anorexi på Avdelning 74

Musikterapeut: Pernilla Hugoson

Start: okt 2018

Läs om Sachsska på sidan 12

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala (AKIS)

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga med somatiska sjukdomar samt familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen

Musikterapeut: Barbro Netin Olofsson och Karen Aliaga 

Start: aug 2018

Läs om Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

HVB Villa Adela, Västerhaninge

Läs mer

Målgrupp: Ensamkommande ungdomar

Musikterapeut: Josephine Hansell

Period: mars – dec 2019

Skånes universitetssjukhus (Sus), Malmö och Lund

Läs mer

Målgrupp: Familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen 

Musikterapeut: Kirsti Øibakken Pedersen 

Period: sep 2020 – sep 2021  

Se filmen om de allra minsta

HVB Kricagården

Läs mer

Målgrupp: Unga vuxna som inte kan bo hemma som t ex ensamkommande ungdomar samt ungdomar med transproblematik eller könsdysfori, ofta med tillägg av psykisk ohälsa i form av trauma, depression, ångest och nedstämdhet

Musikterapeut: Josephine Hansell

Period: dec 2019 – dec 2021

Läs om Kricagården

Astrid Lindgrens barnsjukhus / Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga med somatiska sjukdomar samt familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen

Musikterapeut: Lena Uggla

Period: juli 2019 – sep 2021

Läs om Astrid Lindgrens barnsjukhus

Tiohundra Norrtälje

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Habiliteringen

Musikterapeuter: Dale Copans Åstrand och Josephine Hansell (vikariat)

Period: sep 2018 – dec 2021

Läs om TioHundra Norrtälje

Stöd MusikBojen och hjälp oss finansiera ännu fler musikterapisessioner för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter 

Stöd oss

Våra projekt

Musikterapi som traumabearbetning för barn och unga som flytt från Ukraina
I samarbete med Röda Korset har MusikBojen initierat musikterapiprojekt i Stocksund och Vänersborg för barn och unga som flytt från krigets Ukraina. Dessa angelägna projekt är möjliga tack vare generösa donationer från Region Stockholm, stiftelser, företag och privatpersoner. 

Läs mer >

Aktuellt

Sjukt frisk! Ny antologi från Barncancerfonden med personliga berättelser om det sjuka i livet
I kapitlet ’Musikterapi – en frizon med barnet i centrum’ skriver MusikBojens Katarina Lindblad och Lena Uggla, med förord av Max Martin och Claire Rosvall, om den läkande kraften i musik.

Läs mer >

Våra projekt

Musikterapi som traumabearbetning för barn och unga som flytt från Ukraina
I samarbete med Röda Korset har MusikBojen initierat musikterapiprojekt i Stocksund och Vänersborg för barn och unga som flytt från krigets Ukraina. Dessa angelägna projekt är möjliga tack vare generösa donationer från Region Stockholm, stiftelser, företag och privatpersoner. 

Läs mer >

Aktuellt

Sjukt frisk! Ny antologi från Barncancerfonden med personliga berättelser om det sjuka i livet
I kapitlet ’Musikterapi – en frizon med barnet i centrum’ skriver MusikBojens Katarina Lindblad och Lena Uggla, med förord av Max Martin och Claire Rosvall, om den läkande kraften i musik. 

Läs mer >