Våra projekt

Vår mission är att erbjuda musikterapi till så många barn och unga som möjligt i Sverige som kämpar med psykisk ohälsa, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller tragiska sociala situationer. 

Sedan starten 2018 har vi nått över 1 000 barn och unga genom 6 000 musikterapisessioner.

Se nedan en lista med MusikBojens musikterapiprojekt i Sverige – både pågående och avslutade.

BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis / Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med komplex barnpsykiatrisk problematik

Musikterapeut: Anna-Karin Kuuse

Start: april 2022

Läs om Slottis 

Skånes universitetssjukhus (Sus), Malmö och Lund

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med somatiska (dvs fysiska) sjukdomar

Musikterapeut: Jana Newton

Start: mars 2022

Läs om Sus 

Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, Stockholm

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med föräldrar eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

Musikterapeut: Josephine Hansell

Start: nov 2021

Läs om Bufff

Habilitering & Hälsa Center för sinnesstimulering: Korallen och Lagunen / Sabbatsbergs sjukhus

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar med omfattande kognitiva svårigheter främst i kombination med rörelsenedsättning

Musikterapeut: Magnus Allensten

Start: okt 2021

Läs om Korallen

Läs om Lagunen

Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Läs mer

Målgrupp: Barn som varit utsatta för våld i nära relationer

Musikterapeut: Josephine Hansell

Start: mars 2021 

Läs om Skogsbo

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset / Södersjukhuset

Läs mer

Målgrupp: Familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen samt ungdomar med asyltrauman på BUP och anorexi på Avdelning 74

Musikterapeut: Pernilla Hugoson

Start: okt 2018

Läs om Sachsska på sidan 12

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala (AKIS)

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga med somatiska sjukdomar samt familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen

Musikterapeut: Barbro Netin Olofsson och Karen Aliaga 

Start: aug 2018

Läs om Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

HVB Villa Adela, Västerhaninge

Läs mer

Målgrupp: Ensamkommande ungdomar

Musikterapeut: Josephine Hansell

Period: mars – dec 2019

Skånes universitetssjukhus (Sus), Malmö och Lund

Läs mer

Målgrupp: Föräldrar och barn på neonatalavdelningen 

Musikterapeut: Kirsti Øibakken Pedersen 

Period: sep 2020 – sep 2021  

Se filmen om de allra minsta

HVB Kricagården

Läs mer

Målgrupp: Unga vuxna som inte kan bo hemma som t ex ensamkommande ungdomar samt ungdomar med transproblematik eller könsdysfori, ofta med tillägg av psykisk ohälsa i form av trauma, depression, ångest och nedstämdhet

Musikterapeut: Josephine Hansell

Period: dec 2019 – dec 2021

Läs om Kricagården

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Läs mer

Målgrupp: Barn och unga med somatiska sjukdomar samt familjer med för tidigt födda barn på neonatalavdelningen

Musikterapeut: Lena Uggla

Period: juli 2019 – sep 2021

Läs om Astrid Lindgrens barnsjukhus

Tiohundra Norrtälje

Läs mer

Målgrupp: Barn och ungdomar på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Habiliteringen

Musikterapeuter: Dale Copans Åstrand och Josephine Hansell (vikariat)

Period: sep 2018 – dec 2021

Läs om TioHundra Norrtälje

Stöd MusikBojen och hjälp oss finansiera ännu fler musikterapisessioner för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter 

Stöd oss

Våra projekt

Bufff i Stockholm
Tack vare Kavlifonden Norges engagemang och generositet finansierar vi sedan november 2021 musikterapi för barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse. Genom musikterapi får barnen möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att formulera i ord, som sorg, skam eller saknad.

Läs mer >

Aktuellt

Konstverk sålt till förmån för musikterapi för flyktingar från Ukraina
Caroline af Ugglas originalverk ’I am a Singer’ auktionerades ut för fantastiska 75 500 kr till förmån för MusikBojens arbete med musikterapi för kvinnor och barn som flytt från Ukraina. Vi ser fram emot att snart sätta igång med detta angelägna projekt. 

Läs mer >

Våra projekt

Bufff i Stockholm
Tack vare Kavlifonden Norges engagemang och generositet finansierar vi sedan november 2021 musikterapi för barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse. Genom musikterapi får barnen möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att formulera i ord, som sorg, skam eller saknad.

Läs mer >

Aktuellt

Konstverk sålt till förmån för musikterapi för flyktingar från Ukraina
Caroline af Ugglas originalverk ’I am a Singer’ auktionerades ut för fantastiska 75 500 kr till förmån för MusikBojens arbete med musikterapi för kvinnor och barn som flytt från Ukraina. Vi ser fram emot att snart sätta igång med detta angelägna projekt. 

Läs mer >