Stiftelsen MusikBojens Insamlingspolicy

Stiftelsen MusikBojen är en svensk stiftelse med verksamhet i Sverige.

Stiftelsen MusikBojen är registrerad hos Länsstyrelsen Skåne (nr 1028315) som är tillsynsmyndigheten, och hos Skatteverket (org.nr. 802480-4679).

MusikBojens årsredovisning granskas av en auktoriserad revisor vars revisionsberättelse bifogas innan den skickas till Länsstyrelsen och publiceras på MusikBojens hemsida.

Stiftelsen MusikBojen har ett 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll och följer de regler som ligger till grund för att ha och behålla ett 90-konto. Se www.insamlingskontroll.se.

PG 90 06 34-7/BG 900-6347 och Swish 9006347

Tack vare ekonomiskt stöd från privatpersoner, stiftelser, företag och organisationer finansierar MusikBojen musikterapi för barn och ungdomar i Sverige som har drabbats av fysiska, sociala eller psykiska svåra situationer.

Varje år delar vi ut ett pris Årets MusikBoj till en person som varit betydande för musikterapi i Sverige.

Då stiftelsen MusikBojens ekonomi är helt beroende av givarnas generositet finns det flera volontärer som arbetar aktivt med insamlingen.

  • Givare: privatpersoner, stiftelser, föreningar eller företag uppmuntras att skänka ett bidrag till stiftelsen MusikBojen genom marknadsföring i sociala medier, på vår hemsida, genom brev eller telefonkontakt via egna volontärer. Företagssamarbeten sker enligt separata, individuella avtal.
  • Gåvor: betalas in till MusikBojens 90-konto och används där de behövs mest i verksamheten eller enligt vår placeringspolicy. Vi önskar därför helst icke-öronmärkta gåvor.
    Om vi har ansökt om stöd för ett specifikt projekt hos en stiftelse, ett företag eller en institution ser vi till att följa givarens önskemål förutsatt att vår ansökan beviljas.
  • Tack och kommunikation: MusikBojen tackar alla givare när det är möjligt, helst via mejl eller SMS. Givare får nyhetsbrev via mejl om de så önskar det.
  • Stiftelsen MusikBojen hanterar personuppgifter enligt GDPR-förordningen och lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.
  • Vid minnes-eller uppvaktningsgåvor översänds ett dokument med namnlista och totalt insamlat belopp till mottagaren. Inga adresser eller gåvobelopp anges.
  • Vid insamlingskampanjer (som t.ex. Julinsamlingen) kommer MusikBojen och givarna överens om hur gåvan kommuniceras.

Styrelsen har fastställt MusikBojens insamlingspolicy (2018-04-10).
Stiftelsen MusikBojens kansli ansvarar för uppföljningen av policyn.