Årets MusikBoj

Priset Årets MusikBoj är instiftat för att öka kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut. Det delas årligen ut till en person som varit betydande för musikterapi i Sverige och som MusikBojen vill uppmärksamma och premiera.

Priset består av en statyett skapad av konstnären Jacob Södergren, producerad och skänkt av Eva Hjertberg och KLONG. Vidare erhåller pristagaren en prissumma på SEK 25 000, skänkt av familjen Olving Södergren*. Priset delas ut i november under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

* Skänkt av familjen Piehl 2018-21

I prisjuryn ingår Lena Uggla, ordförande, Staffan Scheja, Ingrid Hammarlund och Sören Oscarsson.

Läs mer >

Årets MusikBoj

Priset Årets MusikBoj är instiftat för att öka kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut. Det delas årligen ut till en person som varit betydande för musikterapi i Sverige och som MusikBojen vill uppmärksamma och premiera.

Priset består av en statyett skapad av konstnären Jacob Södergren, producerad och skänkt av Eva Hjertberg och KLONG. Vidare erhåller pristagaren en prissumma på SEK 25 000, skänkt av familjen Olving Södergren*. Priset delas ut i november under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

* Skänkt av familjen Piehl 2018-21

I prisjuryn ingår Lena Uggla, ordförande, Staffan Scheja, Ingrid Hammarlund och Sören Oscarsson.

Läs mer >

2023

Ann-Sofie Paulander
Med oförtruten energi, vilja, envishet och engagemang har hon kämpat för att värna om och utveckla utbildningen och forskningen i musikterapi på KMH, Sveriges enda akademiska utbildning till musikterapeut.

Läs mer >

2022

Björn Wrangsjö
Under hela sitt yrkesliv har han värnat barn och ungdomars psykiska hälsa samt på ett generöst och kollegialt sätt ställt sin djupa kunskap till förfogande i det musikterapeutiska kunskapsbygget i Sverige.

Läs mer >

2021

Märith Bergström-Isacsson
Med välgrundad kunskap, entreprenörsanda och mod har hon förankrat och utvecklat musikterapi vid specialistenheten Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Läs mer >

2020

Lis Jacobsson
En eldsjäl som med outtröttlighet och entusiasm uträttat ett fantastiskt arbete för att etablera musikterapi och utveckla det som ett yrkes- och kunskapsområde inom äldreomsorgen.

Läs mer >

2019

Sören Oscarsson
En pionjär inom den svenska musikterapin som med stor kunskap, erfarenhet, lyhördhet och skicklighet som kliniker även gjort betydande insatser som pedagog och handledare.

Läs mer >

2018

Ingrid Hammarlund
Verksam som musikterapeut i över trettio år, bland annat med krigstraumatiserade barn i Bosnien, har hon varit en drivande kraft för utvecklingen av musikterapi i Sverige.

Läs mer >

2023

Ann-Sofie Paulander
Med oförtruten energi, vilja, envishet och engagemang har hon kämpat för att värna om och utveckla utbildningen och forskningen i musikterapi på KMH, Sveriges enda akademiska utbildning till musikterapeut.

Läs mer >

2022

Björn Wrangsjö
Under hela sitt yrkesliv har han värnat barn och ungdomars psykiska hälsa samt på ett generöst och kollegialt sätt ställt sin djupa kunskap till förfogande i det musikterapeutiska kunskapsbygget i Sverige.

Läs mer >

2021

Märith Bergström-Isacsson
Med välgrundad kunskap, entreprenörsanda och mod har hon förankrat och utvecklat musikterapi vid specialistenheten Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Läs mer >

2020

Lis Jacobsson
En eldsjäl som med outtröttlighet och entusiasm uträttat ett fantastiskt arbete för att etablera musikterapi och utveckla det som ett yrkes- och kunskapsområde inom äldreomsorgen.

Läs mer >

2019

Sören Oscarsson
En pionjär inom den svenska musikterapin som med stor kunskap, erfarenhet, lyhördhet och skicklighet som kliniker även gjort betydande insatser som pedagog och handledare.

Läs mer >

2018

Ingrid Hammarlund
Verksam som musikterapeut i över trettio år, bland annat med krigstraumatiserade barn i Bosnien, har hon varit en drivande kraft för utvecklingen av musikterapi i Sverige.

Läs mer >

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser