Expertgruppen

MusikBojens expertgrupp består av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter samt neuropsykologer och utgör en viktig stomme i organisationens arbete. Experterna identifierar vilka barn och unga som ska få tillgång till musikterapi och musikaktiviteter samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med. Vidare sköter de rekryteringen av musikterapeuter, etablerar arbetssätt och regler samt granskar musikterapeuternas rapporter under sekretess.

Expertgruppen träffas regelbundet och bidrar med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor. De flesta har varit med sedan starten vilket visar på kvalitet, stabilitet och långsiktighet. Gruppen leds av musikterapeut Lena Uggla. Samtliga experter arbetar utan ersättning.

Expertgruppen

MusikBojens expertgrupp består av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter samt neuropsykologer och utgör en viktig stomme i organisationens arbete. Experterna identifierar vilka barn och unga som ska få tillgång till musikterapi samt vilka projektställen MusikBojen ska samarbeta med. Vidare sköter de rekryteringen av musikterapeuter, etablerar arbetssätt och regler samt granskar musikterapeuternas rapporter under sekretess. 

Expertgruppen träffas regelbundet och bidrar med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor. De flesta har varit med sedan starten vilket visar på kvalitet, stabilitet och långsiktighet. Gruppen leds av musikterapeut Lena Uggla. Samtliga experter arbetar utan ersättning.

Lena Uggla
Musikterapeut RMT-SAM*, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, diplomerad GIM-terapeut, Med Dr vid Karolinska Institutet

Bo J A Haglund
Professor emeritus MD, PhD Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet

Jörgen Hellström
Leg läkare, specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri, Barnsjukhuset Martina

Pernilla Bergman
Leg psykolog, STP-psykolog, klinisk specialist i barnneuropsykologi, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK), Region Stockholm

Rut Wallius
Musikterapeut RMT-SAM*Botkyrka Socialtjänst för familjer, handledarutbildad, doktorand Aalborgs Universitet

Sören Oscarsson
Musikterapeut RMT-SAM*, BUP Köping, handledarutbildad, mottagare av Årets MusikBoj 2019

Barbro Netin Olofson
Musikterapeut RMT-SAM*, fil.mag.

Géraldine Norén
Koordinator för Expertgruppen, projektansvarig

* / registrerad musikterapeut Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva