Barn och unga med komplexa och svårbehandlade trauman på BUP Trauma

BUP Trauma är en specialistenhet för barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp och migrationsrelaterade trauman. Även föräldrar erbjuds föräldrastödjande samtal för att kunna hjälpa sina barn så bra som möjligt.

På BUP Trauma arbetar musikterapeuten Josephine Hansell sedan 2022 i nära samarbete med andra behandlare. Musikterapi kan ges parallellt med andra insatser eller som enskild traumabehandling.

Musikterapin kan vara ett lustfyllt och positivt inslag i en tuff traumabehandling. En del barn har svårt att prata om sina trauman och en del barn är också så små att de kanske inte ens har utvecklat ett språk än. Då kan musikterapi erbjuda ett sätt att närma sig de svåra upplevelserna utan att behöva prata om dem.

Många av barnen på BUP trauma och deras familjer har levt under så utsatta förhållanden att relationen mellan barn och förälder har tagit skada. Då kan musikterapin erbjuda ett sätt för barn och förälder att uppleva fina stunder tillsammans och även träna ett positivt samspel.

Fler projekt:

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.    

Läs mer

Svårt sjuka barn på Sus

På Skånes universitetssjukhus arbetar musikterapeut Jana Newton med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

När han rör sig i takt med musiken, ler han stort

Pojken med autism har stora svårigheter med att kommunicera. Han ger ingen ögonkontakt, pratar inte och visar inget intresse för andra. Däremot tycker han mycket om musik, och i musikterapin fastnar han för några instrument. Pojken och musikterapeuten leker med ljud, spelar och sjunger, och rör sig även till inspelad musik. När pojkens kropp hittar rytmen och rör sig i takt med musiken, ler han stort och skrattar lite. Han blir lugnare och efter ett antal sessioner börjar han själv ta kontakt. 

Pojken på bilden är modell.

Berättelser