Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuterna Barbro Netin Olofson och Karen Aliaga barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

De har med sig en korg med olika instrument och bjuder in barnet och eventuella familjemedlemmar till en stunds musikalisk gemenskap. Det är barnet som bestämmer vad som ska hända. Tillsammans spelar och sjunger de, lyssnar på musik, dansar ibland eller ritar och målar. Musikterapin kan erbjuda lek, glädje och gemenskap, stimulans när så behövs och lugn och ro och trygghet när det är det som behövs. Ofta är föräldrar med under musikterapin. När ett barn blir svårt sjukt väcker det stor oro och påverkar hela familjen. Att som förälder eller syskon då få se det sjuka barnet engagera sig i musiken och vara helt i nuet kan ge stor glädje och lättnad, och stärka banden inom familjen.

Fler projekt:

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.   

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva