Svårt sjuka barn på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Hon har med sig en korg med olika instrument och bjuder in barnet och eventuella familjemedlemmar till en stunds musikalisk gemenskap. Det är barnet som bestämmer vad som ska hända. Tillsammans spelar och sjunger de, lyssnar på musik, dansar ibland eller ritar och målar. Musikterapin kan erbjuda lek, glädje och gemenskap, stimulans när så behövs och lugn och ro och trygghet när det är det som behövs.

Ofta är föräldrar med under musikterapin. När ett barn blir svårt sjukt väcker det stor oro och påverkar hela familjen. Att som förälder eller syskon då få se det sjuka barnet engagera sig i musiken och vara helt i nuet kan ge stor glädje och lättnad, och stärka banden inom familjen.

Fler projekt:

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.   

Läs mer

Svårt sjuka barn på Sus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser