MusikBojens beskyddare

Sedan våren 2023 är H.K.H. Prins Carl Philip MusikBojens beskyddare.

Prinsens beskyddarskap innebär ett ovärderligt stöd för vårt arbete med att skapa tillgång till musikterapi för barn och unga som kämpar med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. 

Foto: Erika Gerdemark/Kungl. Hovstaterna


Priset Årets MusikBoj 2023 tilldelades Ann-Sofie Paulander under en ceremoni på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 22 november 2023.

Läs mer

Foto: Kalle Sund


Besök på neonatalvårdsavdelningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm 15 november 2023. 

Läs mer

Foto: Johan Adelgren


Ett viktigt beskyddarskap

Den 23 maj 2023 tog Prinsen emot Gunnar Åkerblom, MusikBojens styrelseordförande, Géraldine Norén, projektansvarig, Peter Feldt, dåvarande generalsekreterare och Claire Rosvall, initiativtagare och grundare, för ett första möte på slottet. 

– Vi informerade Prinsen om MusikBojens verksamhet. Det blev ett givande samtal och början på ett viktigt samarbete. Det betyder oerhört mycket för MusikBojen att ha en sådan påläst och engagerad beskyddare, summerade Claire Rosvall.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Beskyddare

Sedan våren 2023 är H.K.H. Prins Carl Philip MusikBojens beskyddare.

Prinsens beskyddarskap innebär ett ovärderligt stöd för vårt arbete med att skapa tillgång till musikterapi för barn och unga som kämpar med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. 

Foto: Erika Gerdemark/Kungl. Hovstaterna

Foto: Kalle Sund

Priset Årets MusikBoj 2023 tilldelades Ann-Sofie Paulander under en ceremoni på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 22 nov 2023.

Läs mer >

Foto: Anders Wiklund/TT

Besök på neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm 15 nov 2023. 

Läs mer >

Ett viktigt beskyddarskap

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den 23 maj 2023 tog Prinsen emot Gunnar Åkerblom, MusikBojens ordförande, Géraldine Norén, projektansvarig, Peter Feldt, dåvarande generalsekreterare och Claire Rosvall, initiativtagare och grundare, för ett första möte på slottet. 

– Vi informerade Prinsen om MusikBojens verksamhet. Det blev ett givande samtal och början på ett viktigt samarbete. Det betyder oerhört mycket för MusikBojen att ha en sådan påläst och engagerad beskyddare, summerade Claire Rosvall.

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva