Om MusikBojen

MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi

Stiftelsen MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. 

MusikBojens mission är även att öka kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut. Detta görs genom publikationer på sociala medier, reklam i radio och TV med skänkt medieutrymme, deltagande i aktiviteter ordnade till förmån för MusikBojen samt genom den årliga utdelningen av priset Årets MusikBoj som premierar en person som varit betydande för musikterapi i Sverige.

H.K.H. Prins Carl Philip är MusikBojens beskyddare. 

Se kortdokumentären om MusikBojen som är finansierad av Postkodstiftelsen – Regi Christofer Vibenius för Storyfire.

Om MusikBojen

Stiftelsen MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi

MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter. 

MusikBojens mission är även att öka kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut. Detta görs genom publikationer på sociala medier, reklam i radio och TV genom skänkt medieutrymme, deltagande i aktiviteter ordnade till förmån för MusikBojen samt genom den årliga utdelningen av priset Årets MusikBoj som premierar en person som varit betydande för musikterapi i Sverige.

H.K.H. Prins Carl Philip är MusikBojens beskyddare. 

Kortdokumentären om MusikBojen är finansierad av Postkodstiftelsen – Regi Christofer Vibenius för Storyfire.

Vem kan MusikBojen hjälpa?

Listan är tyvärr lång

Många barn och unga i Sverige behöver stöd för att kunna bearbeta olika typer av psykiska, sociala och fysiska utmaningar eller för att kommunicera sina känslor. Några lider av en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige. Många är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och flera är eller har varit mobbade. Listan är tyvärr lång och utöver våra svenska skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och unga ska känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.  

MusikBojen finansierar musikterapi i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Vi behövs 

Internationellt har musikterapi en mycket stor spridning där statistik visar att antalet musikterapeuter per miljon invånare är 75 i USA, 45 i Norge men endast 10 i Sverige. I Norge finns det 3 professurer i musikterapi, i Sverige ingen. 

Vår vision 

MusikBojens vision är att ALLA barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter ska kunna få tillgång till musikterapi.  

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en evidensbaserad, resursstärkande behandlingsform som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl a påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta. Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk vad gäller utbildning, praktik och forskning.  

Musikterapi botar inte sjukdom men kan förbättra hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Vårt arbete är viktigt och gör skillnad!

Vem kan MusikBojen hjälpa?

Listan är tyvärr lång

Många barn och unga i Sverige behöver stöd för att kunna bearbeta olika typer av psykiska, sociala och fysiska utmaningar eller för att kommunicera sina känslor. Några lider av en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige. Många är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och flera är eller har varit mobbade. Listan är tyvärr lång och utöver våra svenska skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och unga ska känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.  

MusikBojen finansierar musikterapi i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), asylboenden och andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Vi behövs 

Internationellt har musikterapi en mycket stor spridning där statistik visar att antalet musikterapeuter per miljon invånare är 75 i USA, 45 i Norge men endast 10 i Sverige. I Norge finns det 3 professurer i musikterapi, i Sverige ingen. 

Vår vision 

MusikBojens vision är att ALLA barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter ska kunna få tillgång till musikterapi.  

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en evidensbaserad, resursstärkande behandlingsform som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl a påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta. Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk vad gäller utbildning, praktik och forskning.  

Musikterapi botar inte sjukdom men kan förbättra hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Vårt arbete är viktigt och gör skillnad!

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva