Grundare och Ambassadörer

Medgrundare av stiftelsen MusikBojen är förutom Claire och Per Rosvall,  Britt Gustafsson, professor, KI, och barnläkare, Ingrid Hagberg-van´t Hooft neuropsykolog/medicine doktor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Peder Hammarskiöld, advokat, Christina Piehl, Lena Evrell och Martin Sandberg (”Max Martin”).

MusikBojen - Grundare
Medgrundare av MusikBojen. Ej närvarande Peder Hammarskiöld. Fotograf: Petter Blomkvist.
Martin Sandberg (”Max Martin”)

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt. När jag fick höra om Stiftelsen MusikBojen, och dess syfte att skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska må bättre genom tillgång till musikterapi, kändes det självklart att stödja projektet. Musikterapi skapar skillnad för dem som behöver det allra mest och visar igen på musikens betydelse. Därför är jag stolt och glad över att vara med och grunda Stiftelsen MusikBojen.”

– Max Martin

Claire Rosvall - Musikbojen

”Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Tyvärr ökar ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Min vision är att erbjuda musikterapi till alla utsatta barn och ungdomar i Sverige. Därför är jag glad och stolt att många engagerade personer hjälper till att starta och utveckla Stiftelsen MusikBojen.”

– Claire Rosvall

Stiftelsens utvalda och tillfrågade ambassadörer har stor betydelse i MusikBojens ambition att ge utsatta barn och ungdomar tillgång till musikterapi i större utsträckning. Ambassadörer förväntas bidra med sin passion för musik och dess betydelse och att sprida kunskap om MusikBojen. En expertgrupp ska ledas av Lena Uggla, utbildad på Kungliga Musikhögskolan, musikterapeut, GIM-terapeut och doktorand vid KI, som har många års erfarenhet av arbete med barn och musik. Expertgruppen (två barnläkare, två musikterapeuter, barnpsykolog, kuratorer) ska identifiera vilka barn som får tillgång till musikterapi och musikaktiviteter genom MusikBojen.

martin-stenmark-musikbojen

”Musiken är ett världsspråk som inte bara knyter band världen över, den skapar också broar över generationer, funktionshinder, religiösa åsikter och så mycket mer än vad vi kan omfamna. Det är själens språk. Alla kan det ifrån födseln. Att kunna hjälpa till med att flera som kanske inte har det så lätt ska få ta del av detta språk och dess glädje gör mig stolt. Jag är glad att jag får vara en del av MusikBojen.”

– Martin Stenmarck

Se intervjun med Martin Stenmark»
Läs intervjun med Martin Stenmark»
musikbojen

”Att musiken genom dess klanger, rytmer, vibrationer och uttryck kan skänka lindring, hjälpa vid inlärning och påverka människan på ett smått mirakulöst sätt är väl känt. För egen del känner jag absolut visshet att det är så. Musiken ger mig så otroligt mycket; glädje, tröst, tillgång till mina känslor helt enkelt. För mig är musiken den allra största gåvan och det vore fantastiskt om MusikBojen kunde hjälpa barn och ungdom genom musikterapi och påverka deras liv positivt.”

– Ann Sofie von Otter, Ambassadör

loa_musikbojen

”MusikBojen är oerhört intressant och mycket hoppingivande. Musikterapi bjuder in till både kommunikation och emotionell påverkan och jag är övertygad om att detta kan hjälpa barn och ungdomar som har haft det svårt i livet. Jag ser fram emot det kommande samarbetet.”

– Loa Falkman

”MusikBojens arbete för att stärka barn och ungdomars välmående är ett oerhört viktigt initiativ. Jag är därför väldigt stolt över att få vara ambassadör för MusikBojen.”

– Nikki Amini, Ambassadör

Se intervjun med Nikki Amini»
Sthlm Gospel Choir

”En bild säger mer än tusen ord, men ett musikstycke säger mer än tusen bilder. Musik har alltid helat, tröstat och förenat oss. MusikBojen skapar nu medvetenhet kring detta och ger kommande generationer nya möjligheter till ett bättre liv. Det är därför en stor ära att få stötta projektet.”

– Zackarias Ulvskog, körledaren Sthlm Sound Gospel Choir f.d. Hedvig Eleonora Gospel

Medlemmar: Jonas, Jesper, Ivan, Max, Anneli, Stran, Lisa, Lovisa, Esther, Daniella, My, Ellinor, Josefine

Fotograf: Jonas Olson
www.hegospel.se