Skattereduktion

Som privatperson kan du få upp till 3 000 kronor i skattereduktion om du skänker gåvor till ideella organisationer som är godkända av Skatteverket.

För att få skattereduktion måste du skänka minst 200 kr per gåvotillfälle och minst 2 000 kr totalt under ett kalenderår till en eller flera godkända organisationer (som MusikBojen). Du kan få tillbaka 25 procent av gåvobeloppet men max 3 000 kr vilket motsvarar gåvor på 12 000 kr.

Du måste lämna ditt personnummer och adress till oss. Därefter skickar vi kontrolluppgifter till Skatteverket så att avdraget automatiskt hamnar på din deklaration för nästkommande år. Mejla till hej@musikbojen.org.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Skattereduktion

Som privatperson kan du få upp till 3 000 kronor i skattereduktion om du skänker gåvor till ideella organisationer som är godkända av Skatteverket.

För att få skattereduktion måste du skänka minst 200 kr per gåvotillfälle och minst 2 000 kr totalt under ett kalenderår till en eller flera godkända organisationer (som MusikBojen). Du kan få tillbaka 25 procent av gåvobeloppet men max 3 000 kr vilket motsvarar gåvor på 12 000 kr.

Du måste lämna ditt personnummer och adress till oss. Därefter skickar vi kontrolluppgifter till Skatteverket så att avdraget automatiskt hamnar på din deklaration för nästkommande år. Mejla till hej@musikbojen.org.

Läs på Skatteverkets hemsida

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer