Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende för utsatta kvinnor och barn, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel. Allt efter behov kan Josephine träffa barnen enskilt, i grupp eller tillsammans med mamman.

Genom att själva få spela och sjunga tillsammans med musikterapeuten får barnen och mammorna möjlighet att bearbeta och uttrycka tankar och känslor, både kring det som varit svårt och smärtsamt och det som bygger upp trygghet och resurser. Formerna är många och anpassas efter behov, önskemål och förmågor. Vid ångest och mardrömmar kan det vara andningsövningar och avslappning till mjuka och harmoniska klanger från lyra och röst, eller musiklyssning.

Musikterapin kan också bli en fristad där barn och förälder kan få en positiv och glädjefylld stund tillsammans mellan svåra och jobbiga samtal med polis, barnutredare, socialtjänsthandläggare eller migrationsverkets utredare. Slutligen kan det vara både glädjefyllt och trygghetsskapande att arbeta i grupp med nyanlända flyktingbarn som inte har hunnit lära sig svenska än. Leendena blir många när de får sjunga sånger på sitt eget språk, sånger som de vuxit upp med, och även försöka lära ut dem till musikterapeuten.

Fler projekt:

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuterna Barbro Netin Olofson och Karen Aliaga barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje

Dale Copans Åstrand och vikarie Josephine Hansell har arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen i Norrtälje i två år. Till BUP kommer barn och unga med diagnoser som autism, ADHD och selektiv mutism men även ångest, depression, ätstörningar, och kroppssyndrom.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva