Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende för utsatta kvinnor och barn, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel. Allt efter behov kan Josephine träffa barnen enskilt, i grupp eller tillsammans med mamman.

Genom att själva få spela och sjunga tillsammans med musikterapeuten får barnen och mammorna möjlighet att bearbeta och uttrycka tankar och känslor, både kring det som varit svårt och smärtsamt och det som bygger upp trygghet och resurser. Formerna är många och anpassas efter behov, önskemål och förmågor. Vid ångest och mardrömmar kan det vara andningsövningar och avslappning till mjuka och harmoniska klanger från lyra och röst, eller musiklyssning.

Musikterapin kan också bli en fristad där barn och förälder kan få en positiv och glädjefylld stund tillsammans mellan svåra och jobbiga samtal med polis, barnutredare, socialtjänsthandläggare eller migrationsverkets utredare. Slutligen kan det vara både glädjefyllt och trygghetsskapande att arbeta i grupp med nyanlända flyktingbarn som inte har hunnit lära sig svenska än. Leendena blir många när de får sjunga sånger på sitt eget språk, sånger som de vuxit upp med, och även försöka lära ut dem till musikterapeuten.

Fler projekt:

Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter.

Läs mer

Svårt sjuka barn på AKIS

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala träffar musikterapeuten barn mellan 0-18 år med olika typer av svåra sjukdomstillstånd som cancer, neurologiska diagnoser eller trauma.

Läs mer

Barn och unga med komplexa trauman på BUP Trauma

På specialistenheten BUP Trauma behandlas barn och unga som varit med om komplexa och svårbehandlade trauman som till exempel upplevelser av våld, övergrepp eller migrationsrelaterade trauman. 

Läs mer

När han rör sig i takt med musiken, ler han stort

Pojken med autism har stora svårigheter med att kommunicera. Han ger ingen ögonkontakt, pratar inte och visar inget intresse för andra. Däremot tycker han mycket om musik, och i musikterapin fastnar han för några instrument. Pojken och musikterapeuten leker med ljud, spelar och sjunger, och rör sig även till inspelad musik. När pojkens kropp hittar rytmen och rör sig i takt med musiken, ler han stort och skrattar lite. Han blir lugnare och efter ett antal sessioner börjar han själv ta kontakt. 

Pojken på bilden är modell.

Berättelser