Barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter. Som en del av verksamheten i Stockholm erbjuds nu även musikterapi och musikaktiviteter för barn och ungdomar, individuellt och i grupp, med musikterapeut Josephine Hansell.

Genom musikterapi får barnen möjligheter att uttrycka känslor som kan vara svåra att formulera i ord, som sorg, skam eller saknad. De får också hjälp att stärka självkänslan genom kreativitet och eget skapande. Musikterapi i grupp kan erbjuda social samvaro och gemenskap, och en möjlighet att känna igen sig i varandras berättelser och se att man inte är ensam om sina upplevelser. I musikterapi kan den unge känna sig sedd och hörd genom de möjligheter till kommunikation som gemensamma musikaktiviteter ger.

Fler projekt

Unga vuxna med psykisk ohälsa på Kricagården

Josephine Hansell är musikterapeut på Krica, ett hem för vård eller boende (HVB-hem) för unga vuxna med psykisk ohälsa och psykosociala problem som relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende, självmordstankar, sexuellt riskbeteende och aggressionsproblematik.

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Neonatal på Skånes universitetssjukhus

Här får vi följa neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus – Musik för de allra minsta

Se filmen

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva