Barn och unga med förälder eller annan familjemedlem i fängelse

Bufff är en nationell organisation som finns på 13 platser i Sverige och som erbjuder stödgrupp, föräldragrupper och andra familjeaktiviteter. Som en del av verksamheten i Stockholm erbjuds nu även musikterapi och musikaktiviteter för barn och ungdomar, individuellt och i grupp, med musikterapeut Helena Hultman.

Genom musikterapi får barnen möjligheter att uttrycka känslor som kan vara svåra att formulera i ord, som sorg, skam eller saknad. De får också hjälp att stärka självkänslan genom kreativitet och eget skapande. Musikterapi i grupp kan erbjuda social samvaro och gemenskap, och en möjlighet att känna igen sig i varandras berättelser och se att man inte är ensam om sina upplevelser. I musikterapi kan den unge känna sig sedd och hörd genom de möjligheter till kommunikation som gemensamma musikaktiviteter ger.

Fler projekt:

Utsatta barn och kvinnor på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.    

Läs mer

Svårt sjuka barn på Sus

På Skånes universitetssjukhus arbetar musikterapeut Jana Newton med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva