BUP och barnhabiliteringen i Norrtälje

Dale Copans Åstrand och vikarie Josephine Hansell har arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen i Norrtälje i två år. Till BUP kommer barn och unga med diagnoser som autism, ADHD och selektiv mutism men även ångest, depression, ätstörningar, och kroppssyndrom.

Musikterapi har hjälpt barnen att bygga upp sin trygghet, kommunicera, sortera, hantera och uttrycka känslor, minska ångest, öka avslappning och utveckla självkänsla och integritet. Även på habiliteringscentret har de goda effekterna från musikterapin varit påtagliga, framför allt för barn med diagnoser inom autismspektrat, Downs syndrom och barn som har svårt att prata av olika skäl. Sammantaget beskriver arbetsgivaren mycket goda effekter av musikterapi och ett ovärderligt behandlingsalternativ. Det har lett till att vårdbolaget Tiohundra efter två år med musikterapi finansierat av MusikBojen nu själva har tagit över större delen av finansieringen.

Fler projekt:

Utsatta kvinnor och barn på skyddat boende

På Skogsbo, Frälsningsarméns skyddade boende, arbetar Josephine Hansell en dag i veckan. Musikterapi erbjuds som ett stöd till barn och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel.    

Läs mer

Svårt sjuka barn på Skånes universitetssjukhus

Musikterapeut Jana Newton arbetar med svårt sjuka barn som exempelvis barn med cancer eller barn med förvärvade hjärnskador. När ett barn får en hjärnskada t ex efter en sjukdom eller trauma kan musiken vitalisera, stimulera och väcka minnen.

Läs mer

Musik för de allra minsta

På neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar Pernilla Hugoson familjer med för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Musikterapi är del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva