Årets MusikBoj 2022

Årets MusikBoj 2022

Björn Wrangsjö

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj har under hela sitt yrkesliv värnat barn och ungdomars psykiska hälsa. Intresset för hur musikterapi på ett meningsfullt sätt kan komplettera gängse behandlingar för barn och ungdomar fördjupades med utbildning i musikterapimetoden Guided Imagery and Music. Genom utbildningsuppdrag på musikterapeututbildningen på KMH och delaktighet i det nordiska forskarnätverket för musikterapi utvecklades betydelsefull samverkan med forskarhandledning för musikterapeuter.

Läs mer

I samverkan iscensattes dessutom på KMH 1997 den första handledarutbildningen för verksamma musikterapeuter. Med teoretiskt kunskapsdjup och handledning växte musikterapeuternas medvetenhet om det som ryms i det mellanmänskliga perspektivet i terapi. Lekfullt musicerande, överraskande formuleringar och insiktsfulla tankegångar utmanade och vidgade kunskapshorisonten för musikterapeuterna. Det måste finnas en gynnsam passform för att båda parter i terapi ska kunna mötas och växa.

Årets mottagare tonar dessutom musikaliskt fram både som lekfull musikant vid ett trumset och som förespråkare för den gemensamma sångens djupa psykologiska värde.

Stiftelsen Musikbojen vill med Årets MusikBoj 2022 uppmärksamma och premiera Björn Wrangsjö, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri, psykoanalytiker, författare, körsångare och musikterapeut för att han under många år på ett generöst och kollegialt sätt ställt sin djupa kunskap till förfogande i det musikterapeutiska kunskapsbygget i Sverige.

Jury 2022

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

Priset delades ut på Europeiska musikterapidagen den 15 november under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan. Inför en fullsatt publik i Kungasalen berättade vi om MusikBojens resa sedan starten för fem år sedan, om nya angelägna projekt under det gångna året samt planer inför framtiden.

Artister som uppträdde under kvällen var Adolf Fredriks musikklasser Farsta, vår ambassadör Anne Sofie von Otter, klassisk gitarrist Krister Dahlström samt vår ambassadör Caroline af Ugglas tillsammans med Heinz Liljedahl.

Vår medgrundare Max Martin skickade en hälsning hela vägen från Broadway och hans &Juliet-ensemble sjöng Happy Birthday för att fira vårt femårsjubileum.

Stort tack till KMH, Bauer Media Group och Wonderland.

Fotograf: Hanna von Matérn

Björn Wrangsjö

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj har under hela sitt yrkesliv värnat barn och ungdomars psykiska hälsa. Intresset för hur musikterapi på ett meningsfullt sätt kan komplettera gängse behandlingar för barn och ungdomar fördjupades med utbildning i musikterapimetoden Guided Imagery and Music. Genom utbildningsuppdrag på musikterapeututbildningen på KMH och delaktighet i det nordiska forskarnätverket för musikterapi utvecklades betydelsefull samverkan med forskarhandledning för musikterapeuter.

Läs mer

I samverkan iscensattes dessutom på KMH 1997 den första handledarutbildningen för verksamma musikterapeuter. Med teoretiskt kunskapsdjup och handledning växte musikterapeuternas medvetenhet om det som ryms i det mellanmänskliga perspektivet i terapi. Lekfullt musicerande, överraskande formuleringar och insiktsfulla tankegångar utmanade och vidgade kunskapshorisonten för musikterapeuterna. Det måste finnas en gynnsam passform för att båda parter i terapi ska kunna mötas och växa.

Årets mottagare tonar dessutom musikaliskt fram både som lekfull musikant vid ett trumset och som förespråkare för den gemensamma sångens djupa psykologiska värde.

Stiftelsen Musikbojen vill med Årets MusikBoj 2022 uppmärksamma och premiera Björn Wrangsjö, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri, psykoanalytiker, författare, körsångare och musikterapeut för att han under många år på ett generöst och kollegialt sätt ställt sin djupa kunskap till förfogande i det musikterapeutiska kunskapsbygget i Sverige.

Jury 2022

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

Priset delades ut på Europeiska musikterapidagen den 15 november under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan. Inför en fullsatt publik i Kungasalen berättade vi om MusikBojens resa sedan starten för fem år sedan, om nya angelägna projekt under det gångna året samt planer inför framtiden.

Artister som uppträdde under kvällen var Adolf Fredriks musikklasser Farsta, vår ambassadör Anne Sofie von Otter, klassisk gitarrist Krister Dahlström samt vår ambassadör Caroline af Ugglas tillsammans med Heinz Liljedahl.

Vår medgrundare Max Martin skickade en hälsning hela vägen från Broadway och hans &Juliet-ensemble sjöng Happy Birthday för att fira vårt femårsjubileum.

Stort tack till KMH, Bauer Media Group och Wonderland.

Fotograf: Hanna von Matérn

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva