Årets MusikBoj 2023

Årets MusikBoj 2023

Ann-Sofie Paulander

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj 2023 utbildade sig under 1980-talet till musiklärare, tvärflöjtspedagog och operasångerska innan intresset för utbildning i musikterapi tog vid och slutfördes 1995 vid KMH.

Som musikterapeut har Årets MusikBoj verkat inom psykosvård samt omsorg och habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I varje hinder och motstånd ser Årets MusikBoj en möjlighet och utmaning. Hjärtat slår extra starkt för barn, unga och vuxna där smärta begränsar livet men där musiken och musikterapin ger handlingsmöjligheter att skapa bättre livskvalitet.

Läs mer

Under många år var Årets MusikBoj ordförande i Förbundet för musikterapi Sverige.

2004 påbörjade Årets MusikBoj doktorandstudier vid KMH och disputerade 2011 med avhandlingen Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser.

Årets MusikBoj tilldelades för sin avhandling Kungliga Musikaliska Akademiens Hilding Rosenbergsstipendium utdelat av H.M. Konungen vid Akademiens högtidssammankomst 2012.

Med oförtruten energi, vilja, envishet och engagemang har Årets MusikBoj kämpat för att värna om och utveckla utbildningen och forskningen i musikterapi på KMH, Sveriges enda akademiska utbildning till musikterapeut. Stort kunnande och gedigen erfarenhet inom såväl musikterapeutiskt hantverk som undervisning, handledning, och forskning är avgörande för att musikterapin ska fortsätta vinna mark och förse svensk hälso- och sjukvård, skola, omsorg och utbildningsväsende med musikterapeutisk expertis.

Jury 2023

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor samt rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut, handledare, senior lektor i musikterapi samt mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut, handledare, mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

I närvaro av vår beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip delades priset ut den 22 november på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Inför en fullsatt publik i Nathan Milsteinsalen berättade vi om MusikBojens verksamhet, året som gått, nya spännande projekt inför 2024 och visioner inför framtiden.

Musikterapeuterna Jana Newton, Skånes universitetssjukhus, och Sarah Helander, Internationella projekt, gav en målande bild av hur musikterapi verkligen kan göra skillnad.

Musikterapistudenter från Åk 3, Emelina Lindberg Palmenäs, keyboard, Rebecca Tille, akustisk gitarr, Erik Wikström, elbas, Linnéa Wetterbrandt, trummor, Georg Sjunnesson Asplund, elgitarr, och Annika Ruokolahti, leadsång, framförde ett bejublat arr av ’Let the Music Play’ av Johnny Winters. I vår går de ut som första kull från KMHs kandidatutbildning i musikterapi som startade 2021.

Pianist John Nalan inledde kvällen med Tjajkovskijs Meditation Op. 72 och avslutade med Disneys ’En dag är prinsen här’.

Foto: Kalle Sund

Ann-Sofie Paulander

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj 2023 utbildade sig under 1980-talet till musiklärare, tvärflöjtspedagog och operasångerska innan intresset för utbildning i musikterapi tog vid och slutfördes 1995 vid KMH.

Som musikterapeut har Årets MusikBoj verkat inom psykosvård samt omsorg och habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I varje hinder och motstånd ser Årets MusikBoj en möjlighet och utmaning.

Hjärtat slår extra starkt för barn, unga och vuxna där smärta begränsar livet men där musiken och musikterapin ger handlingsmöjligheter att skapa bättre livskvalitet.

Läs mer

Under många år var Årets MusikBoj ordförande i Förbundet för musikterapi Sverige.

2004 påbörjade Årets MusikBoj doktorandstudier vid KMH och disputerade 2011 med avhandlingen Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser.

Årets MusikBoj tilldelades för sin avhandling Kungliga Musikaliska Akademiens Hilding Rosenbergsstipendium utdelat av H.M. Konungen vid Akademiens högtidssammankomst 2012.

Med oförtruten energi, vilja, envishet och engagemang har Årets MusikBoj kämpat för att värna om och utveckla utbildningen och forskningen i musikterapi på KMH, Sveriges enda akademiska utbildning till musikterapeut.

Stort kunnande och gedigen erfarenhet inom såväl musikterapeutiskt hantverk som undervisning, handledning, och forskning är avgörande för att musikterapin ska fortsätta vinna mark och förse svensk hälso- och sjukvård, skola, omsorg och utbildningsväsende med musikterapeutisk expertis.

Jury 2023
Lena Uggla (ordförande), musikterapeut Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor samt rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut, handledare, senior lektor i musikterapi samt mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut, handledare, mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

I närvaro av vår beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip delades priset ut den 22 november på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Inför en fullsatt publik i Nathan Milsteinsalen berättade vi om MusikBojens verksamhet, året som gått, nya spännande projekt inför 2024 och visioner inför framtiden.

Musikterapeuterna Jana Newton, Skånes universitetssjukhus, och Sarah Helander, Internationella projekt, gav en målande bild av hur musikterapi verkligen kan göra skillnad.

Musikterapistudenter från Åk 3, Emelina Lindberg Palmenäs, keyboard, Rebecca Tille, akustisk gitarr, Erik Wikström, elbas, Linnéa Wetterbrandt, trummor, Georg Sjunnesson Asplund, elgitarr, och Annika Ruokolahti, leadsång, framförde ett bejublat arr av ’Let the Music Play’ av Johnny Winters. I vår går de ut som första kull från KMHs kandidatutbildning i musikterapi som startade 2021.

Pianist John Nalan inledde kvällen med Tjajkovskijs Meditation Op. 72 och avslutade med Disneys ’En dag är prinsen här’.

Foto: Kalle Sund

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva