Årets MusikBoj

Priset instiftas för att öka kännedom om Musikterapi och yrket, Musikterapeut.

Årets MusikBoj delas ut årligen till en framstående musikterapeut, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, som stiftelsen MusikBojen vill uppmärksamma och premiera.

Priset
 

  • En statyett skapad av konstnären Jacob Södergren (www.jacobsodergren.com). Den är producerad och sponsrad av KLONG AB  (www.klong.se)
  • En prissumma om 25 000 SEK som skänks av familjen Johan Piehl.

Årets MusikBoj – 2021

Jury 2021

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Med. Dr. vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd med ansvar för externa kontakter vid Kungl. Musikhögskolan. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och Årets mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

  • 2021: pristagare Märith Bergström-Isacsson.

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj 2021 utbildade sig till musikterapeut på KMH för 20 år sedan. Hon har sedan dess varit verksam som musikterapeut inom ett expertområde, en enhet för nationell specialistsjukvård, där utredning, forskning, behandling och utbildning genomförs i ett multidisciplinärt team.

Intresset för vidare studier och forskarutbildning i musikterapi väcktes tidigt. Med målmedvetenhet och positiv drivkraft genomförde hon sin forskarutbildning i musikterapi vid Aalborgs universitet i Danmark. Hon disputerade hösten 2011, som första svenska musikterapeut där, med avhandlingen Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrom – A Neurophysiological Study.

Läs mer

Det är en experimentell forskningsstudie om barn med Rett syndrom som är en utvecklingsneurologisk störning som fräst drabbar flickor. Bland annat visar avhandlingen att korrekt avläsning av ansiktsuttryck och fysiologiska reaktioner är av större betydelse än man tidigare trott för hur personer med Rett syndrom, fysiologiskt och känslomässigt, klarar av att hantera olika situationer som exempelvis upplevelsen av musik.

Med kunskap, musikalisk omsorg och fantasi har hon under många år genomfört ett omfattande metodutvecklingsarbete inom specialistenheten i Östersund. Syftet har varit att främja kommunikationsmöjligheterna för barn med Rett syndrom och deras familjer. Nyligen skapades i teamet ett spännande interaktivt material Låtresan som kan laddas ner från centrets hemsida.

Två samlingar med egna kompositioner har det också blivit Musik från topp till tå och Mera Musik från topp till tå. Målgruppen är barn i åldrarna 3 till 8 år, med syfte att främja närhet mellan föräldrar och barn, för utveckling av språk, motorik, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och musikens betydelse för avspänning.

En musikterapeut behöver vara både specialist och generalist för att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i samhället.

Stiftelsen MusikBojen vill uppmärksamma Årets MusikBoj 2021 och premiera henne för att hon under lång tid med välgrundad kunskap, entreprenörsanda och mod förankrat och utvecklat musikterapi vid specialistenheten Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser i Östersund. Årets MusikBoj 2021 är idag en internationellt erkänd specialist inom kunskapsområdet Rett syndrom och musik, och har publicerat ett femtontal artiklar på vetenskaplig grund.

Genom att låta sitt eget företag MusicCare AB åta sig olika utvecklingsuppdrag inom kultur, vård och omsorg i Region Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen, har Årets MusikBoj 2021 på ett trovärdigt sätt även bidragit till att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i lokalsamhället.

Årets MusikBoj 2021 kombinerar dessutom i sina föreläsningar ett lekfullt interaktivt musicerande med förmedling av kunskap byggd på väl beprövad erfarenhet och forskning. Sedan år 2020 är årets MusikBoj 2021 Enhetschef för Vuxenrehabilitering & Föräldra- och Barnhälsan inom Region Jämtland/Härjedalen.

 

Årets MusikBoj 2021 är musikterapeuten Märith Bergström-Isacsson.

Filmproducent: Storyfire

Årets MusikBoj – 2021

Årets MusikBoj – 2021

– Så roligt! Jag känner mig genuint glad och är givetvis oerhört stolt över att ha blivit tilldelad denna fina utmärkelse, säger Märith Bergström-Isacsson, Musikterapeut RMT-SAM, PhD.

Priset delades ut torsdagen 11 november under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan. Det blev en magisk kväll där vi äntligen fick mötas igen för att prata om MusikBojens verksamhet, året som gått, nya spännande samarbeten och planer inför 2022.

Årets MusikBoj – 2021

Axel Calissendorff, Claire Rosvall och Klas Bergling

Artister under kvällen var John Nalan, masterstudent på Kungl. Musikhögskolan, Katarina Lindblad tillsammans med Sören Oscarsson samt Ida Hedlund Stenmarck och Martin Stenmarck.

Prisutdelare var MusikBojens ambassadör Martin Stenmarck och konferencier var medgrundare Per Rosvall.

Årets MusikBoj – 2021

Årets MusikBoj – 2021

Vi fick även möjligheten att gratulera Årets MusikBoj 2020, Lis Jacobsson, eftersom förra årets MusikBojen Live! ställdes in på grund av pandemin.

Årets MusikBoj – 2020

Årets MusikBoj – 2020Fotograf: Jonas Wahlin

Se fler bilder här »

Årets MusikBoj – 2020

Jury 2020

Lena Uggla (ordförande), utbildad på KMH, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, Med. Dr vid Karolinska Institutet (Styrelseledamot ansvarig för MusikBojens expertgrupp). Staffan Scheja, rektorsråd med ansvar för externa kontakter, Kungliga Musikhögskolan. Ingrid Hammarlund, musikterapeut, utbildningskonsult och handledare. Senior lektor i musikterapi och Årets mottagare av ”Årets MusikBoj” 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut fil. mag. utbildad på KMH, handledare.

  • 2020: pristagare Lis Jacobsson.

Motiveringen lyder:

Årets pristagare är en eldsjäl som med outtröttlighet och entusiasm uträttat ett fantastiskt arbete för att etablera musikterapi och utveckla det som ett yrkes-och kunskapsområde inom äldreomsorgen och dessutom skapat ett lokalpolitiskt intresse för musikterapi. Pristagaren har blivit uppmärksammad på nationell nivå i medier och visat på positiva möjligheter att använda musikterapi för att höja livskvalitet och hälsa inom äldreomsorgen.

Pristagaren bedriver musikterapi både individuellt och med gruppverksamhet, har skapat olika utbildningsprogram, varit inblandad i ”kultur på recept”, undervisat på Kungliga Musikhögskolan, utbildar sin vårdpersonal och handleder dem att använda musikterapeutiska verktyg i sitt arbete

Genom sitt idoga arbete har pristagaren inte bara sett till att ca 20 ungdomar inom Sundbybergs kommun får sommarjobb inom ”Musik som omvårdnad” varje år och skapat broar över generationerna. Sundbyberg är också utsedd till årets kulturkommun 2020 där en motivation är: Kulturens betydelse för hälsan visar kommunen genom flera spännande projekt. ”Musik genom hela livet” är en verksamhet som involverar både unga och äldre genom att musicerande ungdomar kontinuerligt besöker äldreboenden!

Pristagaren har också tagit verksamheten vidare inom detta projekt vilket har gjort att ytterligare en tjänst som musikterapeut har inrättats.

Pristagaren beskrivs med stor kunskap, entusiasm, inspirationsförmåga och karisma. Pristagaren har med målmedvetenhet byggt upp en fantastisk verksamhet inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg, på alla avdelningar och boenden.

En person som vill bredda musikterapin på alla plan, men också för att hon genuint älskar människor och tror på det hon gör.

Det är med stor glädje vi utser årets pristagare och överlämnar årets MusikBoj till Lis Jakobsson!

Årets MusikBoj – 2019

Jury 2019

Lena Uggla (ordförande), utbildad på KMH, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, Med. Dr vid Karolinska Institutet (Styrelseledamot ansvarig för MusikBojens expertgrupp).
Staffan Scheja, rektorsråd med ansvar för externa kontakter, Kungliga Musikhögskolan.
Ingrid Hammarlund, musikterapeut, utbildningskonsult och handledare. Senior lektor i musikterapi och Årets mottagare av ”Årets MusikBoj” 2018.

  • 2019: pristagare Sören Oscarsson.

Motiveringen lyder:

Årets MusikBoj tilldelas en pionjär inom den svenska musikterapin för stor kunskap, erfarenhet, lyhördhet och skicklighet som kliniker.Årets musikterapeut har också gjort betydande insatser för svensk musikterapi som pedagog och handledare under en lång följd av år och vi år många som tagit del av denna rika kunskap. Årets musikterapeut har på ett hållbart sätt etablerat musikterapin inom barn och ungdomspsykiatrin och genom unikt metodutvecklingsarbete möjliggjort musikterapi för svårt traumatiserade flyktingbarn och familjer. Om detta arbete har årets musikterapeut publicerat sig och föreläst nationellt och internationellt.

Årets musikterapeut har, genom att ge sitt stöd och erfarenhet vidare, betydelsefull stärkt möjligheten för musikterapin i Sverige att fortsätta växa.Fotograf: Petter Blomkvist

Priset delades ut 13 november inför drygt 400 personer vid MusikBojen Live på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Det blev en fantastisk kväll!

Efter att Adolf Fredriks musikklasser 6G & 6H under ledning av Anna Cederberg Orreteg inlett med strålande körsång, med inslag av teckenspråk (!), hälsades våra gäster välkomna till KMH av rektorsrådet för externa relationer, Staffan Scheja.

Därefter var det dags för MusikBojens ordförande, Axel Calissendorff att hälsa MusikBojens gäster välkomna till MusikBojen Live 2019. Sedan följde ett spännande samtal om Musikbojens nuvarande verksamhet och våra visioner framåt mellan MusikBojens generalsekreterare och grundare, Claire Rosvall, och styrelseledamot Jenny Borthen.

Innan det var dags att hälsa två av MusikBojens uppskattade musikterapeuter, Barbro Netin Olofson och Dale Copans – Åstrand, välkomna upp på scenen underhölls vi av två av KMH:s duktiga elever, Hillevi Rasmusson Klingberg (piano) och Matilda Andersson (cello) som framförde en sonett av Prokofjev. Vilka begåvningar!

Efter samtalet med de två musikterapeuterna hade vi fint besök av två av deltagarna från TV4:s IDOL 2019; Kim Lilja och Astrid Risberg, som tillsammans framförde en egenkomponerad låt till vår publiks jubel.

Sedan var det dags för den pinfärska dokumentärfilmen om MusikBojen och musikterapi, producerad av produktionsbolaget Storyfire och finansierad av Postkodstiftelsen. Filmen beskriver på ett både rationellt och emotionellt sätt vad musikterapi kan betyda för barn och ungdomar med sociala, psykiska och fysiska svårigheter.

Efter filmvisning steg så Ida och Martin Stenmarck upp på scenen. Martin för att presentera sin begåvade dotter, och Ida för att sjunga en egen sång som fick publiken att ge henne kvällens längsta applåd!

En av kvällens höjdpunkter var utdelandet av ”Årets MusikBoj” som årligen delas ut till en framstående musikterapeut, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, som stiftelsen MusikBojen vill uppmärksamma och premiera.

Priset består av en statyett skapad av konstnären Jacob Södergren, producerad och skänkt av Eva Hjertberg och KLONG. Vidare erhåller pristagaren en prissumma på SEK 25 000, skänkt av familjen Johan Piehl.

Årets pristagare är musikterapeuten Sören Oscarsson, som fick ta emot den fina statyetten från MusikBojens ambassadör, hovsångare Loa Falkman.

Efter det att pristagaren tagit emot publikens hyllningar och jubel, avslutade MusikBojens ambassadör Martin Stenmarck med ett oförglömligt framträdande som fick våra gäster att verkligen påminnas om musikens kraft när den är som bäst.

Tack för en fantastisk kväll! Vi ses igen 2020.

Årets MusikBoj – 2018

Jury 2018

Christina Piehl (ordförande), medgrundare och vice ordförande i stiftelsen MusikBojens styrelse.
Staffan Scheja, Prorektor på Kungliga Musikhögskolan Stockholm.
Lena Uggla, Utbildad på KMH, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, GIM-terapeut och doktorand vid Karolinska Institutet (ansvarig för MusikBojens expertgrupp).
Sören Oscarsson, Utbildad på KMH, musikterapeut fil.mag. samt handledare (medlem i MusikBojens expertgrupp).

  • 2018: pristagare Ingrid Hammarlund.

  

Fotograf: Petter Blomkvist

Se fler bilder här »

Priset delades ut för första gången 22 augusti av medgrundare Martin ”Max Martin” Sandberg vid en ceremoni på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm.

Ingrid Hammarlund har varit verksam som musikterapeut i över 30 år. Hon har, bland annat arbetat med krigstraumatiserade barn i Bosnien, inom äldre- och demensvården och med barn och ungdomar. Motiveringen lyder:

Vi föreslår Ingrid Hammarlund!
Ingrid har varit pådrivande och byggt upp den utbildning vi har i dag på KMH. Hon har undervisat de flesta av oss musikterapeuter.
Hon har etablerat musikterapi för en bredare publik inom musikhögskolan genom att införa kursen ”Musik och hälsa” där studenter i andra musikprogram får inblick i musikens betydelse för vår hälsa. KMH är också först i Europa med en handledarutbildning i musikterapi vilket Ingrid står bakom.”

Jag har i 30 år sett musikterapi göra stor skillnad, och är glad och stolt över priset Årets MusikBoj. Musikterapi kan på ett mycket konkret sätt tydligt ses göra skillnad i den vårdmiljö där den erbjuds. Att musik överhuvudtaget finns på en klinik på ett sjukhus gör skillnad. Det vittnar både patienter, anhöriga och vårdpersonal om. Men erfarenheten visar också att det är betydelsefullt att musikanvändningen skräddarsys i nära samverkan med vården, säger Ingrid Hammarlund

Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Ingrid är ett levande exempel på en musikterapeut som varit med och påverkat många människors liv. Vi tackar Ingrid för hennes fantastiska arbete och vill samtidigt passa på att säga hur oerhört glada och tacksamma vi är för det mottagande som stiftelsen MusikBojen fått, och att intresset för musikterapi ökar, säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen.

 

Intervju med Ingrid Hammarlund 

Hej Ingrid. Först och främst ett stort grattis till att vara den första att ta emot stiftelsen MusikBojens pris ”Årets MusikBoj”. Varför (förutom motiveringen) tror du att du fått ta emot Årets Musikboj?

I motiveringen omtalas mitt arbete med att utforma, förankra och utveckla den musikterapiutbildning som idag finns på KMH, att tillskapa kurser i ämnesområdet Musik och hälsa för att sprida forskningsbaserad kunskap till övriga musikutbildningar inom KMH samt till musiker och musikpedagoger verksamma med uppdrag inom vård och omsorg, socialt inriktat kulturarbete, rehabilitering och specialpedagogik.

Prismotiveringen har fokus på det arbete jag genomfört inom min tjänst som lektor i musikterapi, en tjänst som utlystes av KMH 1994. Den första och länge enda tjänsten i Sverige. Uppdraget i tjänsten var att, mot bakgrund av de kortare kurser i musikterapi som genomförts under ett tiotal år på KMH, utveckla ett akademiskt utbildningsprogram som skulle kunna studeras som vidareutbildning på avancerad nivå inom KMH. För att så småningom också kunna leda till forskarutbildningsmöjligheter. Så har det blivit!

Jag känner mig mycket hedrad av att ha blivit utsedd att motta stiftelsen MusikBojens utmärkelse

”Årets MusikBoj 2018”!

Motiveringen tänker jag har att göra med det långsiktiga, positivt stärkande och samverkansinriktade sätt jag successivt försökt att leda och bygga en pedagogiskt hållbar utbildningsstruktur, att utbilda lärare och handledare, leda lärarteam, stimulera till kunskapsutveckling genom internationell samverkan samt att tydligt förankra utbildningen i praktik och handledning inom olika vårdområden.

Genom att jag parallellt med utbildningsansvaret på KMH också varit aktivt musikterapeutiskt verksam, initierat ett flertal musikterapeutiska pilotprojekt, skrivit artiklar, redigerat och medverkat i kurslitteratur, samt gjort radioprogram (varav ett Sommar) har jag strävat efter att sprida den kunskap och forskning som musikterapeutyrket vilar på.

Hur ser din bakgrund inom musikterapi ut och var är du verksam idag?

Jag blev intresserad av musikterapi när jag i mitt arbete som lärare fick pedagogiska utvecklingsuppdrag att undervisa inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt i kurser för vuxna inom socialpsykiatrin.

Min dåvarande utbildningsbakgrund var ämneslärare och musiklärare, utbildad på Stockholms universitet och på KMH. Jag vidareutbildade mig efter några år för dessa behandlingsinriktade pedagogiska uppdrag till media-och dramapedagog på Dramatiska Institutet samt i specialpedagogik och grundläggande barn-och ungdomspsykoterapi för att på ett professionellt sätt bättre kunna möta dessa barn och ungdomars behov. Någon svensk utbildning i musikterapi fanns inte då i Sverige. Genom vänner i London fick jag så småningom kännedom om att det där fanns två utbildningar, en på Guildhall School of Music and Drama och en på Nordoff-Robbins Center. Jag fick tjänstledigt och kunde delta i utbildningskurser på dessa båda i början av 1980-talet.  Det blev för mig en mycket avgörande erfarenhet och kunskapskälla.

Med denna kunskap i bagaget kunde jag sen forma ett musikterapeutiskt arbetssätt som jag såg gynnande de barn och ungdomar jag mötte i mitt arbete. Jag kunde ana ett betydelsefullt samband mellan kreativitet, handlingskraft och stärkt självbild. Genom att uttrycka och kommunicera sina ofta smärtsamma erfarenheter, tankar och känslor i musikaliskt gestaltade berättelser t ex sångkompositioner eller improvisationer med olika instrument, bli lyssnad på och speglad i ett lekfullt och tillitsfullt samspel med musikterapeuten kunde smärtan omformas, lindras och förstås och den betydelsefulla självrespekten successivt återerövras.

Jag har därefter vidareutbildat mig i olika musikterapeutiska metoder, däribland musiklyssningsmetoden  Guided Imagery and Music (GIM) samt under tre år deltagit som svensk representant i förarbetet till en nordisk musikterapeutisk forskarskola.

Under drygt trettio års tid har jag varit verksam som musikterapeut inom olika områden.

I början av 1990-talet fick jag i uppdrag att bygga upp musikterapi inom ett forskningsbaserat rehabiliteringsprojekt för vuxna personer med traumatisk hjärnskada (olycksrelaterade skador). Detta treåriga pilotprojekt resulterade i en forskningsrapport och inrättandet av en tjänst som musikterapeut inom neurologisk rehabilitering inom Stockholms Läns Landsting. Med stöd i de senaste årens omfattande forskning inom neurovetenskap finns stark evidens för musikterapi som aktivt terapeutiskt stöd vid traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom.

Jag var under sex år verksam som projektansvarig musikterapeut inom ett nystartat Psykoterapicentrum för barn, ungdomar och vuxna med olika psykiska funktionsnedsättningar i Stockholm. Musikterapeuten dansterapeuten och bildterapeuten arbetade i nära samverkan med utredande psykologer. Jag mötte som musikterapeut där huvudsakligen barn med diagnoser inom autismspektrum och olika psykiatriska diagnoser.

Under åren 2001 – 2005 arbetade jag med ett SIDA-finansierat musikterapiprojekt i Bosnien, där jag utbildade och handledde fyra musikterapeuter i samverkan med Musikhögskolan i Sarajevo.

Musikterapipraktiken genomfördes med svårt av kriget traumatiserade barn vid ett musikterapicentrum i staden Mostar och vid ett socialt center i en SOS barnby i Sarajevo. De som genomgick utbildningen är idag fortfarande verksamma som musikterapeuter i sin hemstad Sarajevo.

Under tio år har jag varit verksam som musikterapeut och handledare inom äldreomsorg och demensvård. Jag är idag privat verksam som musikterapeut med barn, ungdomar och vuxna samt som handledare i musikterapi och i psykosocialt utvecklingsarbete inom området musik och hälsa.

Du som arbetar med musikterapi i praktiken, vad ser du att den gör för skillnad?

Att musikterapi kan göra skillnad bör kunna belysas ur två aspekter, dels genom olika forskningsstudier som ger evidens, dels genom direktobservationer i det kliniska arbetet.

Musikterapi kan på ett mycket konkret sätt tydligt ses göra skillnad i den vårdmiljö där den erbjuds. Att musik överhuvudtaget finns på en klinik på ett sjukhus gör skillnad.  Det vittnar både patienter, anhöriga och vårdpersonal om. Men erfarenheten visar också att det är betydelsefullt att musikanvändningen skräddarsys till miljön på ett trovärdigt sätt och i nära samverkan med vården. En balans mellan lagom lekfull överraskning och stämningsskapande ro. Skillnad kan också belysas med individuella exempel i musikterapi:

När flickan med diagnosen selektiv mutism (slutat tala efter ett trauma) efter ett halvår, utan ett talat ord, men med intensivt arbete med musikskapande till egna texter i musikterapi plötsligt en dag säger ”Genom att du hjälpt mig att tonsätta mina dikter har jag så småningom känt mig förstådd, nu kan jag nog våga tala även med andra om det jag bär inom mig. Frågan är väl nu hur du ska klara dig utan mina dikter… vi får väl göra en bra inspelning…”

Om du skulle beskriva musikterapi kort, hur skulle du göra det?

Musikterapi innebär att använda musik i terapeutiskt perspektiv genom att erbjuda möjligheter att genom musik få uppleva, uttrycka, gestalta och kommunicera avgörande aspekter av livet. En humanistisk människosyn formar en behandlingsförståelse som erkänner människans inneboende resurser och handlingsmöjligheter och som musikens vitaliserande och läkande kraft kan stimulera och stödja.

Musikterapeut är ett yrke där förmågan till mellanmänskliga möten genom musik utgör den professionella grunden. Musikterapi vilar på vetenskaplig grund. Biologisk och utvecklingspsykologisk forskning visar hur musikaliska kommunikationsmönster är medfödda och utgör grund för människans estetiska upplevelser, sociala samspel och kommunikation. Musikpsykologin studerar relationen mellan musikpåverkan och känsloreglering. Framsteg inom hjärnforskningen stärker neurovetenskaplig evidens.

Lyssna gärna på en kort intervju av Ingrid Hammarlund