MusikBojen är en ideell organisation som verkar för att tillgängliggöra musikterapi som behandlingsform för barn och ungdomar i Sverige som behöver stöd för att läka sociala, fysiska och psykiska sår eller för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra situationer.

MusikBojens expertgrupp bestående av erfarna läkare, musikterapeuter, barnpsykologer, socionomer och kuratorer identifierar vilka barn som får tillgång till musikterapi genom MusikBojen. Detta möjliggörs genom generösa donationer från stiftelser, landstingen, företag och privatpersoner.


Hur fungerar MusikBojen?

1

Ett expertråd beslutar kring vilka barn som bäst kan behöva MusikBojens hjälp.

2

MusikBojen anlitar musikterapeuter, registrerade hos SAM – Sveriges Akademiska Musikterapeuter, som får arbeta med barnen i fråga.

3

Samtliga kostnader kring terapitillfället betalas utav MusikBojen.

Swish - Musikbojen

Var med och stötta oss!

Stöd oss gärna; vi finansierar musikterapi för barn och ungdomar i Sverige

Swish: 90 06 347

Läs mer

Vad är musikterapi?

Musikterapi kan vara expressiv, man sjunger eller spelar på olika instrument, eller receptiv, då lyssnar man på musik. Men vad är det egentligen?


Läs mer

Finns det bevis?

Som med all medicinsk forskning, och framför allt när det handlar om att behandla barn, är det av stor vikt att den stämmer. Vad finns det för faktiskt grund till musikterapin?


Läs mer