Musikterapi för barn och unga som flytt från krig och förföljelse

 På Sveriges största asylboende Restad gård utanför Vänersborg har Röda Korsets behandlingscenter i Skövde, filial Vänersborg, en mottagning för samtalsbehandling. De vänder sig till människor som har genomlevt mycket svåra händelser kopplade till krig, tortyr, svår flykt och förföljelse. Flertalet patienter lider av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) vilket medför ett omfattande psykiskt lidande i deras vardag.

De flesta saknar tillgång till samhällets resurser då majoriteten är asylsökande eller papperslösa. Den psykiska ohälsan bland barnfamiljer är påtaglig, med svårigheter som migrationsstress, trångboddhet och ekonomisk utsatthet. De lever separerade inte bara från betydelsefulla andra utan också från sin hemvist, traditioner och kultur.

Mottagningens kuratorer, leg psykologer, psykoterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt förhållningssätt där kropp, själ och människans sammanhang involveras i terapin. Syftet är att bearbeta och läka de trauman patienterna utsatts för innan de kom till Sverige och stå mer rustade inför livets utmaningar med stärkt tillförsikt.

Tack vare MusikBojen erbjuds sedan hösten 2022 även musikterapi. En gång i veckan – att öka till fler dagar när finansiella resurser finns – är musikterapeut Andrew Darlison på plats för att träffa barn och deras familjer.

Musikterapin är en hjälp för människor med svåra livserfarenheter att finna lugn och en känsla av sammanhang men spelar även en central roll i integrationsprocessen. Musiken som världsspråk har en enastående förmåga att förena folk över kulturella och nationella gränser. Att delta i musikskapande tillsammans bygger broar, skapar kontakter och ger grundläggande sociala verktyg som är viktiga i den sociala processen som följer efter en flykt till ett nytt land.

Ofta är kurator Maria Litsegård med under terapisessionerna. Det som kommer fram under musikterapin kan sedan bearbetas vidare i samtalen på mottagningen.

– MusikBojen är en stor tillgång för oss då det ger oss möjligheter att kombinera musik med samtal. Musikterapin har verktyg att erbjuda samarbete och samspel i familjerelationer och förmår engagera barn och vuxna. Samarbetet mellan MusikBojen och Röda Korset är därför hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Vi är mycket tacksamma för Andrew Darlisons lyhördhet och finstämdhet som stämmer väl in i den miljö vi vill upprätthålla på vår mottagning, säger Maria Litsegård.

Restad gård är Sveriges största asylboende med cirka 900 boende. Av dessa kommer 200 personer från krigets Ukraina och en tredjedel är barn och ungdomar.

Tre kvinnor samlas i asylboendets musikterapirum tillsammans med tolk, musikterapeut och kurator. Två av dem växte upp i ett Afghanistan där musik var förbjudet för hela folket men för kvinnor i synnerhet.

Läs mer

Musikterapi för barn och unga som flytt från krig och förföljelse

 På Sveriges största asylboende Restad gård utanför Vänersborg har Röda Korsets behandlingscenter i Skövde, filial Vänersborg, en mottagning för samtalsbehandling. De vänder sig till människor som har genomlevt mycket svåra händelser kopplade till krig, tortyr, svår flykt och förföljelse. Flertalet patienter lider av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) vilket medför ett omfattande psykiskt lidande i deras vardag.

De flesta saknar tillgång till samhällets resurser då majoriteten är asylsökande eller papperslösa. Den psykiska ohälsan bland barnfamiljer är påtaglig, med svårigheter som migrationsstress, trångboddhet och ekonomisk utsatthet. De lever separerade inte bara från betydelsefulla andra utan också från sin hemvist, traditioner och kultur.

Mottagningens kuratorer, leg psykologer, psykoterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt förhållningssätt där kropp, själ och människans sammanhang involveras i terapin. Syftet är att bearbeta och läka de trauman patienterna utsatts för innan de kom till Sverige och stå mer rustade inför livets utmaningar med stärkt tillförsikt.

Tack vare MusikBojen erbjuds sedan hösten 2022 även musikterapi. En gång i veckan – att öka till fler dagar när finansiella resurser finns – är musikterapeut Andrew Darlison på plats för att träffa barn och deras familjer.

Musikterapin är en hjälp för människor med svåra livserfarenheter att finna lugn och en känsla av sammanhang men spelar även en central roll i integrationsprocessen.

Musiken som världsspråk har en enastående förmåga att förena folk över kulturella och nationella gränser. Att delta i musikskapande tillsammans bygger broar, skapar kontakter och ger grundläggande sociala verktyg som är viktiga i den sociala processen som följer efter en flykt till ett nytt land.

Ofta är kurator Maria Litsegård med under terapisessionerna. Det som kommer fram under musikterapin kan sedan bearbetas vidare i samtalen på mottagningen.

– MusikBojen är en stor tillgång för oss då det ger oss möjligheter att kombinera musik med samtal. Musikterapin har verktyg att erbjuda samarbete och samspel i familjerelationer och förmår engagera barn och vuxna. Samarbetet mellan MusikBojen och Röda Korset är därför hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Vi är mycket tacksamma för Andrew Darlisons lyhördhet och finstämdhet som stämmer väl in i den miljö vi vill upprätthålla på vår mottagning, säger Maria Litsegård.

Restad gård är Sveriges största asylboende med cirka 900 boende. Av dessa kommer 200 personer från krigets Ukraina och en tredjedel är barn och ungdomar.

Tre kvinnor samlas i asylboendets musikterapirum tillsammans med tolk, musikterapeut och kurator. Två av dem växte upp i ett Afghanistan där musik var förbjudet för hela folket men för kvinnor i synnerhet.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva