Peter Feldt är ny generalsekreterare

 Stiftelsen MusikBojen, grundad av bland andra Claire Rosvall och Max Martin, verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Efter fem år som generalsekreterare önskar Claire träda tillbaka för att öka sitt fokus på långsiktiga strategiska frågor på styrelsenivå. Hon efterträds av Peter Feldt som tillträder tjänsten den 15 januari 2023.

Sen starten för fem år sen har stiftelsen bidragit till att etablera musikterapi hos 12 olika vårdgivare i landet genom att finansiera musikterapeuter som har genomfört totalt 7.000 terapitimmar till 1.200 barn och ungdomar. På fem platser har vårdgivaren efter några års prövotid kunnat konstatera de positiva effekterna av att inkludera musikterapi och därför tagit över verksamheten med egen finansiering.

Det är ett gott betyg för musikterapins spridning i Sverige och för vår modell att inspirera ytterligare satsningar på denna behandlingsform hos fler vårdgivare för barn och ungdomar”, menar Claire. ”Tack vare många generösa bidrag från andra stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner känner jag att MusikBojen är etablerad och står på en stabil grund. Jag vill framöver vara mindre operativ och ägna mig åt stiftelsens långsiktiga strategi och är därför väldigt glad att vi har lyckats attrahera en så välmeriterad person som Peter Feldt”, avslutar Claire.

Peter Feldt har en bakgrund som bl.a. Generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Synskadades Riksförbund. Han har också varit Utvecklingschef och marknadsstrateg på Korpen Svenska Motionsförbundet samt Projektledare och bitr. affärsområdeschef för Medicin & Hälsa på Stockholmsmässan.

Ett viktigt inslag i Peters liv är sång och musik. Dels har han på nära håll upplevt hur musik kan öka livskvalitén, dels är han en mycket aktiv körsångare (barbershop) i flera prisbelönta körer på EM och VM-nivå.

Om rollen som Generalsekreterare på MusikBojen säger Peter:
”Barn och ungdomars psykiska ohälsa engagerar mig mycket, inte bara yrkesmässigt utan även av personliga skäl. Jag kan inte tänka mig att arbeta med något mer angeläget än det. Att få kombinera något så här viktigt med musik är nästan en dröm som går i uppfyllelse. Musiken är bara en hobby för mig, om än en viktig sådan, men genom mina barn har jag sett hur betydelsefull musiken har varit för deras välbefinnande. Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesverksamma liv åt hälso- och sjukvårdsbranschen och en stor del av den här tiden i idéburen verksamhet. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Ordförande Gunnar Åkerblom sammanfattar MusikBojens utveckling: ”Jag har haft förmånen att arbeta med Claire sedan starten och sett hur hon med sin kreativitet, stora hjärta och inspirerande ledarstil har byggt upp MusikBojens verksamhet nästan uteslutande med hjälp av volontärer.

Det är imponerande och vi är nu är redo att gå in i nästa fas som innebär en större geografisk spridning, en bredare finansiering och en utveckling av organisationen. Här kommer Peters erfarenheter väl till pass och jag ser verkligen fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med honom.

Vårt uppdrag är viktigt i tider med tilltagande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi får från alla volontärer, finansiärer, företagsvänner, privatpersoner och månadsgivare. Tack vare er kan vi fortsätta vårt uppdrag!”

Ta gärna del av mer information från MusikBojen på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Rosvall
MusikBojen
073-2531111
hej@musikbojen.org

Peter Feldt är MusikBojens nye generalsekreterare

Stiftelsen MusikBojen, grundad av bland andra Claire Rosvall och Max Martin, verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Efter fem år som generalsekreterare önskar Claire träda tillbaka för att öka sitt fokus på långsiktiga strategiska frågor på styrelsenivå. Hon efterträds av Peter Feldt som tillträder tjänsten den 15 januari 2023.

Sen starten för fem år sen har stiftelsen bidragit till att etablera musikterapi hos 12 olika vårdgivare i landet genom att finansiera musikterapeuter som har genomfört totalt 7.000 terapitimmar till 1.200 barn och ungdomar. På fem platser har vårdgivaren efter några års prövotid kunnat konstatera de positiva effekterna av att inkludera musikterapi och därför tagit över verksamheten med egen finansiering.

Det är ett gott betyg för musikterapins spridning i Sverige och för vår modell att inspirera ytterligare satsningar på denna behandlingsform hos fler vårdgivare för barn och ungdomar”, menar Claire. ”Tack vare många generösa bidrag från andra stiftelser, Region Stockholm, företag och privatpersoner känner jag att MusikBojen är etablerad och står på en stabil grund. Jag vill framöver vara mindre operativ och ägna mig åt stiftelsens långsiktiga strategi och är därför väldigt glad att vi har lyckats attrahera en så välmeriterad person som Peter Feldt”, avslutar Claire.

Peter Feldt har en bakgrund som bl.a. Generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Synskadades Riksförbund. Han har också varit Utvecklingschef och marknadsstrateg på Korpen Svenska Motionsförbundet samt Projektledare och bitr. affärsområdeschef för Medicin & Hälsa på Stockholmsmässan.

Ett viktigt inslag i Peters liv är sång och musik. Dels har han på nära håll upplevt hur musik kan öka livskvalitén, dels är han en mycket aktiv körsångare (barbershop) i flera prisbelönta körer på EM och VM-nivå.

Om rollen som Generalsekreterare på MusikBojen säger Peter:
”Barn och ungdomars psykiska ohälsa engagerar mig mycket, inte bara yrkesmässigt utan även av personliga skäl. Jag kan inte tänka mig att arbeta med något mer angeläget än det. Att få kombinera något så här viktigt med musik är nästan en dröm som går i uppfyllelse. Musiken är bara en hobby för mig, om än en viktig sådan, men genom mina barn har jag sett hur betydelsefull musiken har varit för deras välbefinnande. Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesverksamma liv åt hälso- och sjukvårdsbranschen och en stor del av den här tiden i idéburen verksamhet. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Ordförande Gunnar Åkerblom sammanfattar MusikBojens utveckling: ”Jag har haft förmånen att arbeta med Claire sedan starten och sett hur hon med sin kreativitet, stora hjärta och inspirerande ledarstil har byggt upp MusikBojens verksamhet nästan uteslutande med hjälp av volontärer.

Det är imponerande och vi är nu är redo att gå in i nästa fas som innebär en större geografisk spridning, en bredare finansiering och en utveckling av organisationen. Här kommer Peters erfarenheter väl till pass och jag ser verkligen fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med honom.

Vårt uppdrag är viktigt i tider med tilltagande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi får från alla volontärer, finansiärer, företagsvänner, privatpersoner och månadsgivare. Tack vare er kan vi fortsätta vårt uppdrag!”

Ta gärna del av mer information från MusikBojen på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Rosvall
MusikBojen
073-2531111
hej@musikbojen.org