Kulturministern mottar MusikBojens manifest

 Den 27 mars besökte kulturminister Parisa Liljestrand Center för sinnesstimulering Korallen, Habilitering & Hälsa, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tack vare MusikBojen, med medel från Kungaparets Bröllopsfond och Region Stockholm, bedrevs musikterapi på avdelningarna Korallen och Lagunen 2021-23.

Sedan sommaren 2023 har Habilitering & Hälsa själva tagit över finansieringen. Musikterapeut Magnus Allensten möter barn med omfattande kognitiva svårigheter, ofta i kombination med rörelse- och talnedsättning.

Besöket skedde på initiativ av kulturdepartementet som ville veta mer om musikterapi och om hur MusikBojen arbetar.

Deltagare var kulturminister Parisa Liljestrand, Anders Rönmark, politiskt sakkunnig, Sara E Persson, pressekreterare, Katarina Höög, kansliråd, Kristina Axén Olin, riksdagsledamot i kulturutskottet och Moderaternas kulturpolitiska talesperson samt Gustaf Elmelid, ordförande för Unga Tankar om Musik. Från Region Stockholm kom kulturdirektör Eva Bergquist.

Besöket inleddes med att Korallens enhetschef Tanja Medenica hälsade välkommen. Verksamheten presenterades kort av verksamhetschef Joakim Lavesson. Därefter fick gästerna en rundtur i lokalerna. Arbetsterapeut Annelie Ekegren och specialpedagog Kristina Söderquist visade sinnesstimuleringsrummen vita rummet, känselrummet och cirkusrummet.

I musikrummet berättade musikterapeut Rut Wallius om Magnus Allenstens värdefulla arbete. Gästerna fick även delta i en gemensam musikimprovisation.

Efter rundturen följde ett sittande möte där MusikBojens arbete presenterades. Ingrid van ’t Hooft, med dr och medgrundare, berättade om hur och varför MusikBojen grundades. Musikterapeut Rut Wallius gav en målande bild av hur musikterapi fungerar medan MusikBojens styrelseordförande Gunnar Åkerblom redogjorde för MusikBojens mål och framtidsplaner.

I avskedsgåva fick kulturministern motta MusikBojens manifest för musikterapi i Sverige, att även dela ut till social- och utbildningsministrarna.

Stort tack till Korallen för ett lyckat besök. Vi ser fram emot att höra mer från våra politiker.

Läs gärna MusikBojens manifest här

Läs mer om Korallen

Kulturministern mottar MusikBojens manifest

Den 27 mars besökte kulturminister Parisa Liljestrand Center för sinnesstimulering Korallen, Habilitering & Hälsa, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tack vare MusikBojen, med medel från Kungaparets Bröllopsfond och Region Stockholm, bedrevs musikterapi på avdelningarna Korallen och Lagunen 2021-23.

Sedan sommaren 2023 har Habilitering & Hälsa själva tagit över finansieringen. Musikterapeut Magnus Allensten möter barn med omfattande kognitiva svårigheter, ofta i kombination med rörelse- och talnedsättning.

Besöket skedde på initiativ av kulturdepartementet som ville veta mer om musikterapi och om hur MusikBojen arbetar.

Deltagare var kulturminister Parisa Liljestrand, Anders Rönmark, politiskt sakkunnig, Sara E Persson, pressekreterare, Katarina Höög, kansliråd, Kristina Axén Olin, riksdagsledamot i kulturutskottet och Moderaternas kulturpolitiska talesperson samt Gustaf Elmelid, ordförande för Unga Tankar om Musik. Från Region Stockholm kom kulturdirektör Eva Bergquist.

Besöket inleddes med att Korallens enhetschef Tanja Medenica hälsade välkommen. Verksamheten presenterades kort av verksamhetschef Joakim Lavesson. Därefter fick gästerna en rundtur i lokalerna. Arbetsterapeut Annelie Ekegren och specialpedagog Kristina Söderquist visade sinnesstimuleringsrummen vita rummet, känselrummet och cirkusrummet.

I musikrummet berättade musikterapeut Rut Wallius om Magnus Allenstens värdefulla arbete. Gästerna fick även delta i en gemensam musikimprovisation.

Efter rundturen följde ett sittande möte där MusikBojens arbete presenterades. Ingrid van ’t Hooft, med dr och medgrundare, berättade om hur och varför MusikBojen grundades. Musikterapeut Rut Wallius gav en målande bild av hur musikterapi fungerar medan MusikBojens styrelseordförande Gunnar Åkerblom redogjorde för MusikBojens mål och framtidsplaner.

I avskedsgåva fick kulturministern motta MusikBojens manifest för musikterapi i Sverige, att även dela ut till social- och utbildningsministrarna.

Stort tack till Korallen för ett lyckat besök. Vi ser fram emot att höra mer från våra politiker.

Läs gärna MusikBojens manifest här

Läs mer om Korallen

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer