Årets MusikBoj 2021

Årets MusikBoj 2021

Märith Bergström-Isacsson

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj 2021 utbildade sig till musikterapeut på KMH för 20 år sedan. Hon har sedan dess varit verksam som musikterapeut inom ett expertområde, en enhet för nationell specialistsjukvård, där utredning, forskning, behandling och utbildning genomförs i ett multidisciplinärt team.

Intresset för vidare studier och forskarutbildning i musikterapi väcktes tidigt. Med målmedvetenhet och positiv drivkraft genomförde hon sin forskarutbildning i musikterapi vid Aalborgs universitet i Danmark. Hon disputerade hösten 2011, som första svenska musikterapeut där, med avhandlingen Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrom – A Neurophysiological Study.

Läs mer

Det är en experimentell forskningsstudie om barn med Rett syndrom som är en utvecklingsneurologisk störning som främst drabbar flickor. Bland annat visar avhandlingen att korrekt avläsning av ansiktsuttryck och fysiologiska reaktioner är av större betydelse än man tidigare trott för hur personer med Rett syndrom, fysiologiskt och känslomässigt, klarar av att hantera olika situationer som exempelvis upplevelsen av musik.

Med kunskap, musikalisk omsorg och fantasi har hon under många år genomfört ett omfattande metodutvecklingsarbete inom specialistenheten i Östersund. Syftet har varit att främja kommunikationsmöjligheterna för barn med Rett syndrom och deras familjer. Nyligen skapades i teamet ett spännande interaktivt material Låtresan som kan laddas ner från centrets hemsida.

Två samlingar med egna kompositioner har det också blivit ’Musik från topp till tå’ och ’Mera Musik från topp till tå’. Målgruppen är barn i åldrarna 3 till 8 år, med syfte att främja närhet mellan föräldrar och barn, för utveckling av språk, motorik, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och musikens betydelse för avspänning.

En musikterapeut behöver vara både specialist och generalist för att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i samhället.

Stiftelsen MusikBojen vill uppmärksamma Årets MusikBoj 2021 och premiera henne för att hon under lång tid med välgrundad kunskap, entreprenörsanda och mod förankrat och utvecklat musikterapi vid specialistenheten Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser i Östersund. Årets MusikBoj 2021 är idag en internationellt erkänd specialist inom kunskapsområdet Rett syndrom och musik, och har publicerat ett femtontal artiklar på vetenskaplig grund.

Genom att låta sitt eget företag MusicCare AB åta sig olika utvecklingsuppdrag inom kultur, vård och omsorg i Region Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen, har Årets MusikBoj 2021 på ett trovärdigt sätt även bidragit till att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i lokalsamhället.

Årets MusikBoj 2021 kombinerar dessutom i sina föreläsningar ett lekfullt interaktivt musicerande med förmedling av kunskap byggd på väl beprövad erfarenhet och forskning. Sedan år 2020 är årets MusikBoj 2021 Enhetschef för Vuxenrehabilitering & Föräldra- och Barnhälsan inom Region Jämtland/Härjedalen.

Jury 2021

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

Priset delades ut 11 november 2021 under ceremonin MusikBojen Live! på KMH. Det blev en fin kväll då vi äntligen fick mötas igen för att prata om MusikBojens verksamhet, året som gått, nya spännande samarbeten och planer inför 2022.

Artister som uppträdde under kvällen i Nathan Milsteinsalen var John Nalan, masterstudent på KMH, Katarina Lindblad ackompanjerad av Sören Oscarsson samt Ida Hedlund Stenmarck och Martin Stenmarck. Prisutdelare var MusikBojens ambassadör Martin Stenmarck.

Vi fick även gratulera Årets MusikBoj 2020, Lis Jacobsson, eftersom förra årets MusikBojen Live! ställdes in på grund av pandemin.

Märith Bergström-Isacsson

Motiveringen lyder:

Mottagaren av Årets MusikBoj 2021 utbildade sig till musikterapeut på KMH för 20 år sedan. Hon har sedan dess varit verksam som musikterapeut inom ett expertområde, en enhet för nationell specialistsjukvård, där utredning, forskning, behandling och utbildning genomförs i ett multidisciplinärt team.

Intresset för vidare studier och forskarutbildning i musikterapi väcktes tidigt. Med målmedvetenhet och positiv drivkraft genomförde hon sin forskarutbildning i musikterapi vid Aalborgs universitet i Danmark. Hon disputerade hösten 2011, som första svenska musikterapeut där, med avhandlingen Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrom – A Neurophysiological Study.

Läs mer

Det är en experimentell forskningsstudie om barn med Rett syndrom som är en utvecklingsneurologisk störning som främst drabbar flickor. Bland annat visar avhandlingen att korrekt avläsning av ansiktsuttryck och fysiologiska reaktioner är av större betydelse än man tidigare trott för hur personer med Rett syndrom, fysiologiskt och känslomässigt, klarar av att hantera olika situationer som exempelvis upplevelsen av musik.

Med kunskap, musikalisk omsorg och fantasi har hon under många år genomfört ett omfattande metodutvecklingsarbete inom specialistenheten i Östersund. Syftet har varit att främja kommunikationsmöjligheterna för barn med Rett syndrom och deras familjer. Nyligen skapades i teamet ett spännande interaktivt material Låtresan som kan laddas ner från centrets hemsida.

Två samlingar med egna kompositioner har det också blivit ’Musik från topp till tå’ och ’Mera Musik från topp till tå’. Målgruppen är barn i åldrarna 3 till 8 år, med syfte att främja närhet mellan föräldrar och barn, för utveckling av språk, motorik, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och musikens betydelse för avspänning.

En musikterapeut behöver vara både specialist och generalist för att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i samhället.

Stiftelsen MusikBojen vill uppmärksamma Årets MusikBoj 2021 och premiera henne för att hon under lång tid med välgrundad kunskap, entreprenörsanda och mod förankrat och utvecklat musikterapi vid specialistenheten Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser i Östersund. Årets MusikBoj 2021 är idag en internationellt erkänd specialist inom kunskapsområdet Rett syndrom och musik, och har publicerat ett femtontal artiklar på vetenskaplig grund.

Genom att låta sitt eget företag MusicCare AB åta sig olika utvecklingsuppdrag inom kultur, vård och omsorg i Region Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen, har Årets MusikBoj 2021 på ett trovärdigt sätt även bidragit till att sprida kunskap om musikterapins möjligheter i lokalsamhället.

Årets MusikBoj 2021 kombinerar dessutom i sina föreläsningar ett lekfullt interaktivt musicerande med förmedling av kunskap byggd på väl beprövad erfarenhet och forskning. Sedan år 2020 är årets MusikBoj 2021 Enhetschef för Vuxenrehabilitering & Föräldra- och Barnhälsan inom Region Jämtland/Härjedalen.

Jury 2021

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Prisutdelningsceremonin

Priset delades ut 11 november 2021 under ceremonin MusikBojen Live! på KMH. Det blev en fin kväll då vi äntligen fick mötas igen för att prata om MusikBojens verksamhet, året som gått, nya spännande samarbeten och planer inför 2022.

Artister som uppträdde under kvällen i Nathan Milsteinsalen var John Nalan, masterstudent på KMH, Katarina Lindblad ackompanjerad av Sören Oscarsson samt Ida Hedlund Stenmarck och Martin Stenmarck. Prisutdelare var MusikBojens ambassadör Martin Stenmarck.

Vi fick även gratulera Årets MusikBoj 2020, Lis Jacobsson, eftersom förra årets MusikBojen Live! ställdes in på grund av pandemin.

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer