Årets MusikBoj 2020

Årets MusikBoj 2020

Lis Jacobsson

Motiveringen lyder:

Årets pristagare är en eldsjäl som med outtröttlighet och entusiasm uträttat ett fantastiskt arbete för att etablera musikterapi och utveckla det som ett yrkes- och kunskapsområde inom äldreomsorgen och dessutom skapat ett lokalpolitiskt intresse för musikterapi. Pristagaren har blivit uppmärksammad på nationell nivå i medier och visat på positiva möjligheter att använda musikterapi för att höja livskvalitet och hälsa inom äldreomsorgen.

Pristagaren bedriver musikterapi både individuellt och med gruppverksamhet, har skapat olika utbildningsprogram, varit inblandad i ’kultur på recept’, undervisat på KMH, utbildar sin vårdpersonal och handleder dem att använda musikterapeutiska verktyg i sitt arbete.

Läs mer

Genom sitt idoga arbete har pristagaren inte bara sett till att ca 20 ungdomar inom Sundbybergs kommun får sommarjobb inom ’Musik som omvårdnad’ varje år och skapat broar över generationerna. Sundbyberg är också utsedd till årets kulturkommun 2020 där en motivation är: Kulturens betydelse för hälsan visar kommunen genom flera spännande projekt. ’Musik genom hela livet’ är en verksamhet som involverar både unga och äldre genom att musicerande ungdomar kontinuerligt besöker äldreboenden.

Pristagaren har också tagit verksamheten vidare inom detta projekt vilket har gjort att ytterligare en tjänst som musikterapeut har inrättats.

Pristagaren beskrivs med stor kunskap, entusiasm, inspirationsförmåga och karisma. Pristagaren har med målmedvetenhet byggt upp en fantastisk verksamhet inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg, på alla avdelningar och boenden.

En person som vill bredda musikterapin på alla plan, men också för att hon genuint älskar människor och tror på det hon gör.

Jury 2020

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Priset delades ut 19 november 2020 framför en liten delegation i Lis Jacobssons trädgård på grund av coronapandemins speciella omständigheter. Prisutdelare var MusikBojens ambassadör Anne Sofie von Otter.

Lis Jacobsson

Motiveringen lyder:

Årets pristagare är en eldsjäl som med outtröttlighet och entusiasm uträttat ett fantastiskt arbete för att etablera musikterapi och utveckla det som ett yrkes- och kunskapsområde inom äldreomsorgen och dessutom skapat ett lokalpolitiskt intresse för musikterapi. Pristagaren har blivit uppmärksammad på nationell nivå i medier och visat på positiva möjligheter att använda musikterapi för att höja livskvalitet och hälsa inom äldreomsorgen.

Pristagaren bedriver musikterapi både individuellt och med gruppverksamhet, har skapat olika utbildningsprogram, varit inblandad i ’kultur på recept’, undervisat på KMH, utbildar sin vårdpersonal och handleder dem att använda musikterapeutiska verktyg i sitt arbete.

Läs mer

Genom sitt idoga arbete har pristagaren inte bara sett till att ca 20 ungdomar inom Sundbybergs kommun får sommarjobb inom ’Musik som omvårdnad’ varje år och skapat broar över generationerna. Sundbyberg är också utsedd till årets kulturkommun 2020 där en motivation är: Kulturens betydelse för hälsan visar kommunen genom flera spännande projekt. ’Musik genom hela livet’ är en verksamhet som involverar både unga och äldre genom att musicerande ungdomar kontinuerligt besöker äldreboenden.

Pristagaren har också tagit verksamheten vidare inom detta projekt vilket har gjort att ytterligare en tjänst som musikterapeut har inrättats.

Pristagaren beskrivs med stor kunskap, entusiasm, inspirationsförmåga och karisma. Pristagaren har med målmedvetenhet byggt upp en fantastisk verksamhet inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg, på alla avdelningar och boenden.

En person som vill bredda musikterapin på alla plan, men också för att hon genuint älskar människor och tror på det hon gör.

Jury 2020

Lena Uggla (ordförande), musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Med Dr vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot samt ansvarig för MusikBojens expertgrupp. Staffan Scheja, pianist, professor, rektorsråd för externa relationer vid KMH. Ingrid Hammarlund, musikterapeut och handledare. Senior lektor i musikterapi och mottagare av Årets MusikBoj 2018. Sören Oscarsson, musikterapeut och handledare. Mottagare av Årets MusikBoj 2019 samt med i MusikBojens Expertgrupp.

Priset delades ut 19 november 2020 framför en liten delegation i Lis Jacobssons trädgård på grund av coronapandemins speciella omständigheter. Prisutdelare var MusikBojens ambassadör Anne Sofie von Otter.

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva