Spela musik för de sjuka som saknar närhet.

Musik berör utan att smitta. Musikens läkande kraft uppmärksammas i en artikel av Dr Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan. I svåra situationer kan musik skapa lugn och mening, och skydda mot existentiell smärta. När anhöriga inte får sitta vid sjukbädden kan musiken göra skillnad.

Läs hela artikeln på SVD