I temanumret Musikterapi i vård och omsorg redovisas betydelsen av musikterapi i vård och omsorgsverksamhet – tyvärr ännu en underutnyttjad samhällsresurs i Sverige. Syftet med det omfattande temanumret är att presentera vad musikterapi är samt att ge exempel på forskning och praktik utifrån olika infallsvinklar. Många artiklar är skrivna av musikterapeuter och forskare som är knutna till MusikBojen.

Musik engagerar och stimulerar hjärnan, nervsystemet, motoriska och emotionella system samt påverkar oss människor biopsykosocialt. Musik inverkar på blodtryck och hormonsystemet där studier visar att sång kan öka halten av lugn- och ro-hormonet oxytocin samt öka halterna av testosteron som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler.

Temaredaktörer: Alexandra Ullsten och Bo J A Haglund

Läs Socialmedicinsk tidskrifts temanummer Vol 99 Nr 5 och 6 (2022) >

I temanumret Musikterapi i vård och omsorg redovisas betydelsen av musikterapi i vård och omsorgsverksamhet – tyvärr ännu en underutnyttjad samhällsresurs i Sverige. Syftet med det omfattande temanumret är att presentera vad musikterapi är samt att ge exempel på forskning och praktik. Många artiklar är skrivna av musikterapeuter och forskare som är knutna till MusikBojen.

Musik engagerar och stimulerar hjärnan, nervsystemet, motoriska och emotionella system samt påverkar oss människor biopsykosocialt. Musik inverkar på blodtryck och hormonsystemet där studier visar att sång kan öka halten av lugn- och ro-hormonet oxytocin samt öka halterna av testosteron som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler.

Läs Socialmedicinsk tidskrifts temanummer Vol 99 Nr 5 och 6 (2022) >