Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter.

Ni gör skillnad!

En musikterapisession kostar ca 1 000 kr vilket gör att vi med ert bidrag kan erbjuda minst 100 sessioner musikterapi till de barn och unga som behöver det mest. Vår gemensamma strategi bör vara att samarbetet är långsiktigt och sträcker sig över minst tre år.

Som företagsvän:

  • Er logga kommer att exponeras på MusikBojens hemsida samt i andra sammanhang i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube mm) när vi pratar om våra företagsvänner.
  • Ni kommer att årligen bjudas in till vårt event MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där priset Årets MusikBoj delas ut till en framstående musikterapeut.
  • Efter godkännande från MusikBojen står det er fritt fram att använda vår logga i kommunikationen med era kunder, leverantörer och anställda.
  • Om ni önskar, kommer vi gärna och informerar om MusikBojens verksamhet vid interna företagsevent och som företagsvän kommer ni att komma i kontakt med MusikBojens nätverk med många spännande samarbetspartners.

Frågor och funderingar kring att bli företagsvän till MusikBojen?

Kontakta gärna Linda Myron linda.myron@musikbojen.org eller Claire Rosvall claire.rosvall@musikbojen.org.

Välkommen i kretsen av företagsvänner och stort tack för ert stöd och förtroende!

Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter.

Ni gör skillnad!

En musikterapisession kostar ca 1 000 kr vilket gör att vi med ert bidrag kan erbjuda minst 100 sessioner musikterapi till de barn och unga som behöver det mest. Vår gemensamma strategi bör vara att samarbetet är långsiktigt och sträcker sig över minst tre år.

Som företagsvän:

  • Er logga kommer att exponeras på MusikBojens hemsida samt i andra sammanhang i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube mm) när vi pratar om våra företagsvänner.
  • Ni kommer att årligen bjudas in till vårt event MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där priset Årets MusikBoj delas ut till en framstående musikterapeut.
  • Efter godkännande från MusikBojen står det er fritt fram att använda vår logga i kommunikationen med era kunder, leverantörer och anställda.
  • Om ni önskar, kommer vi gärna och informerar om MusikBojens verksamhet vid interna företagsevent och som företagsvän kommer ni att komma i kontakt med MusikBojens nätverk med många spännande samarbetspartners.

Frågor och funderingar kring att bli företagsvän till MusikBojen?

Kontakta gärna Linda Myron linda.myron@musikbojen.org eller Claire Rosvall claire.rosvall@musikbojen.org.

Välkommen i kretsen av företagsvänner och stort tack för ert stöd och förtroende!

Välj nedan mellan olika samarbeten:

Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter.

GuldBoj

Ert bidrag kan medverka till att svårt sjuka barn och unga på barnsjukhus och habiliteringar får tillgång till regelbunden musikterapi för att bearbeta rädslor och klara av svåra behandlingar.

SilverBoj

Genom ert stöd kan barn och unga i kontakt med BUP eller andra mottagningar få musikterapitimmar för att bekämpa ångest, mardrömmar, sömnlöshet och depression.

BronsBoj

För tidigt födda barn med föräldrar på en neonatalavdelning får genom musikterapi hjälp att ta emot svåra behandlingar och knyta an.

TurkosBoj

Er gåva kan bidra till att ge avgörande stöd till ensamkommande ungdomar eller till barn i flyktingfamiljer vars språk inte räcker till för att prata om sin svåra situation.

Valfritt belopp

Swish
900 63 47
Plusgiro / Bankgiro
90 06 34-7 / 900-6347
Utlandsbetalning
Bank SEB – BIC: ESSESESS
IBAN: SE69 5000 0000 0524 0103 6482

När han rör sig i takt med musiken, ler han stort

Pojken med autism har stora svårigheter med att kommunicera. Han ger ingen ögonkontakt, pratar inte och visar inget intresse för andra. Däremot tycker han mycket om musik, och i musikterapin fastnar han för några instrument. Pojken och musikterapeuten leker med ljud, spelar och sjunger, och rör sig även till inspelad musik. När pojkens kropp hittar rytmen och rör sig i takt med musiken, ler han stort och skrattar lite. Han blir lugnare och efter ett antal sessioner börjar han själv ta kontakt. 

Pojken på bilden är modell.

Berättelser