Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter.

Ni gör skillnad!

En musikterapisession kostar ca 1 000 kr vilket gör att vi med ert bidrag kan erbjuda minst 100 sessioner musikterapi till de barn och unga som behöver det mest. Vår gemensamma strategi bör vara att samarbetet är långsiktigt och sträcker sig över minst tre år.

Som företagsvän:

  • Er logga kommer att exponeras på MusikBojens hemsida samt i andra sammanhang i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube mm) när vi pratar om våra företagsvänner.
  • Ni kommer att årligen bjudas in till vårt event MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där priset Årets MusikBoj delas ut till en framstående musikterapeut.
  • Efter godkännande från MusikBojen står det er fritt fram att använda vår logga i kommunikationen med era kunder, leverantörer och anställda.
  • Om ni önskar, kommer vi gärna och informerar om MusikBojens verksamhet vid interna företagsevent och som företagsvän kommer ni att komma i kontakt med MusikBojens nätverk med många spännande samarbetspartners.

Frågor och funderingar kring att bli företagsvän till MusikBojen?

Kontakta gärna Peter Feldt peter.feldt@musikbojen.org, Claire Rosvall claire.rosvall@musikbojen.org eller Per Rosvall rosvall.per@gmail.com.

Välkommen i kretsen av företagsvänner och stort tack för ert stöd och förtroende!

Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter.

Ni gör skillnad!

En musikterapisession kostar ca 1 000 kr vilket gör att vi med ert bidrag kan erbjuda minst 100 sessioner musikterapi till de barn och ungdomar som behöver det mest. Vår gemensamma strategi bör vara att samarbetet är långsiktigt och sträcker sig över minst tre år.

Som företagsvän:

  • Er logga kommer att exponeras på MusikBojens hemsida samt i andra sammanhang i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube mm) när vi pratar om våra företagsvänner.
  • Ni kommer att årligen bjudas in till vårt event MusikBojen Live! på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där priset Årets MusikBoj delas ut till en framstående musikterapeut.
  • Efter godkännande från MusikBojen står det er fritt fram att använda vår logga i kommunikationen med era kunder, leverantörer och anställda.
  • Om ni önskar, kommer vi gärna och informerar om MusikBojens verksamhet vid interna företagsevent och som företagsvän kommer ni att komma i kontakt med MusikBojens nätverk med många spännande samarbetspartners.

Frågor och funderingar kring att bli företagsvän till MusikBojen?

Kontakta gärna Peter Feldt peter.feldt@musikbojen.org, Claire Rosvall claire.rosvall@musikbojen.org eller Per Rosvall rosvall.per@gmail.com.

Välkommen i kretsen av företagsvänner och stort tack för ert stöd och förtroende!

Välj nedan mellan olika samarbeten:

Företagsvän

Som företagsvän kommer ni att ha en helt avgörande roll för att MusikBojen ska kunna möjliggöra musikterapi för barn och unga i Sverige med psykiska, sociala och fysiska svårigheter.

GuldBoj

Ert bidrag kan medverka till att svårt sjuka barn och unga på barnsjukhus och habiliteringar får tillgång till regelbunden musikterapi för att bearbeta rädslor och klara av svåra behandlingar.

SilverBoj

Genom ert stöd kan barn och unga i kontakt med BUP eller andra mottagningar få musikterapitimmar för att bekämpa ångest, mardrömmar, sömnlöshet och depression.

BronsBoj

För tidigt födda barn med föräldrar på en neonatalavdelning får genom musikterapi hjälp att ta emot svåra behandlingar och knyta kontakt med varandra.

TurkosBoj

Er gåva kan bidra till att ge avgörande stöd till ensamkommande ungdomar eller till barn i flyktingfamiljer vars språk inte räcker till för att prata om sin svåra situation.

Valfritt belopp

Swish
900 63 47
Plusgiro / Bankgiro
90 06 34-7 / 900-6347
Utlandsbetalning
Bank SEB – BIC: ESSESESS
IBAN: SE69 5000 0000 0524 0103 6482

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser