Musikterapeut Pernilla Hugoson tilldelas pris för sitt pionjärarbete

Vid Barnveckan i Tylösand, arrangerad av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, tilldelades musikterapeut Pernilla Hugoson 2023 års pris inom hälsoprofessionerna.

John Lind Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning angående dels musikens betydelse för barns utveckling, dels omhändertagandet av barn och föräldrar vid och efter förlossning. Tonvikten läggs på humanistiska och psykologiska relationer.

Priset är 15 000 kronor och motiveringen löd:

”Sitt pionjärarbete inom musikterapi för tidigt födda barn och deras föräldrar, för sammanställning av vad vi vet idag om effekter hos för tidigt födda, och för att genom egen forskning visat att föräldrasång gör att barnets hörselsinne mognar.”

Vi är extra stolta eftersom Pernilla arbetar på neonatalavdelningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset (Sös) – en tjänst initierad och finansierad av MusikBojen.

Babyn lyssnar och tar in melodierna, ler och svarar med hela kroppen

Föräldrarna svarar babyn med sina röster och väntar in svar tillbaka. Det blir en ömsesidig interaktion mellan baby och föräldrar, en stund som väcker glädje och samhörighet. Terapistunden avslutas med en klingande avslappning där musikterapeuten spelar stilla på en lyra. Babyn ligger mot sin förälders bröst, blundar, ler och kommer till ro. 

Berättelser