Organisation

MusikBojens organisation är volontärbaserad.

Styrelsen är beslutande organ med det övergripande ansvaret för verksamheten.

Den löpande förvaltningen leds av tf. generalsekreterare Claire Rosvall.

Géraldine Norén är anställd på deltid som projektansvarig.

Expertgruppen ansvarar för alla etiska, medicinska och terapeutiska frågor som rör utövandet av musikterapi. De identifierar vilka musikterapiprojekt som ska initieras när resurser finns. De sköter även rekryteringen av musikterapeuter.

H.K.H. Prins Carl Philip är MusikBojens beskyddare.

MusikBojens ambassadörer sprider kännedom om stiftelsens verksamhet och hjärtefrågor.

Kommunikationsgruppen sköter all extern kommunikation medan insamlingsgruppen samlar in medel för att bedriva musikterapi.

Våra ambassadörer är mycket viktiga för att öka engagemanget och intresset för MusikBojens frågor så att ännu fler utsatta barn och unga kan få tillgång till musikterapi. Med deras brinnande passion för musik sprider de kunskap om vår verksamhet och är ofta med vid våra evenemang.

Läs mer

MusikBojen grundades i november 2017 av Claire Rosvall, initiativtagare till och grundare av Stiftelsen Min Stora Dag. Medgrundare var Per Rosvall, grundare av StockholmMediaWeek, Britt Gustafsson, professor, KI, och barnläkare, Ingrid van ´t Hooft, Med Dr, specialist i neuropsykologi, Peder Hammarskiöld, advokat, Christina Piehl, Lena Evrell, tidigare volontärer på Min Stora Dag, och Martin ‘Max Martin’ Sandberg, musikproducent och låtskrivare.

Läs mer

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva