En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Nova är en 15-årig flicka som har kämpat med ångest och depression och haft svårt att klara av skolan. Hon har sovit dåligt, mest legat hemma och gjort ingenting. Hon har ätit mycket lite, misskött sin hygien och knappt kommunicerat.

I musikterapin bjuds hon in till gemensam pianoimprovisation och uppmuntras att prova olika instrument. Det verkar vara en positiv upplevelse, för gradvis blir Nova mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika musikaliska uttryck som ”svar” på musikterapeutens spel i en musikalisk dialog.

Musikterapeuten erbjuder också Nova möjligheten att lära sig djupandning och avslappning med hjälp av guidade ”inre resor” till inspelad musik, där Nova får föreställa sig en inre ”trygg plats” som hon väljer själv och där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds.

Novas mamma säger att hon märker en skillnad på de dagar då Nova har haft musikterapi genom att hon då är lugnare. Nova har börjat använda andningen och avslappning hemma. Hon tycker att det hjälper när hennes ångest börjar öka. Efter flera sessioner sker förändringar i Novas liv; hon börjar äta bättre, duscha och byta kläder. Hon deltar även mer aktivt i social interaktion.

Så småningom vågar han även småprata med andra ungdomar

Kevin som varit hemmasittande i två år och vägrat komma till BUP, blir erbjuden musikterapi…

Läs mer >

"Nu kan jag nog våga tala även med andra om det jag bär inom mig"

Efter sex månaders musikterapi, utan ett talat ord, men med intensivt arbete med musikskapande…

Läs mer >

Fler berättelser

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva