Sången är rytmisk och svängig och leder till ögonkontakt, leenden och samspel 

Felicia är en flicka på sex år. Hon har en utomeuropeisk bakgrund men förstår och pratar svenska. Hon har vårdats en tid på BIVA efter en stroke men är nu överflyttad till barnneurologisk vårdavdelning. Hennes förmågor är på väg att återvända, men hon har fortfarande lite svårt med balansen, minnet och talet.  

När hon träffar musikterapeuten första gången är hon lite avvaktande, men föräldrarna är mycket positiva och välkomnande. Musikterapeuten börjar med en hälsningssång till gitarr och Felicia lyssnar, tittar på terapeuten och ler lite. Terapeuten frågar Felicia om det finns någon sång som hon tycker om. Hon säger: ”Tipp tapp!”. När de sjunger “Midnatt råder” ler Felicia och plötsligt säger hon: ”Ljus! Och barnen hade röda mössor!”. Pappa lyser upp, han uppfattar det som att hon har fått fatt i ett minne. Han säger: ”Ja, ni hade julfest i skolan!”. Tillsammans pratar de mer om julfesten och sjunger fler julsånger. 

Vid nästa tillfälle, som är dagen därpå, känner Felicia igen musikterapeuten och vill sjunga ”Tipp tapp!”. Hon ser glad ut och pratar igen om skolan där de brukar sjunga och spela. Hon vill se vilka instrument som finns i korgen. Hon väljer en maracas först och ger också en till mamma som är med denna gång. Felicia berättar om en sång de sjungit i skolan och efter att med gemensamma krafter ha klargjort vilken sång det handlar om, sjunger och spelar de den tillsammans. Sången är rytmisk och svängig och leder till ögonkontakt, leenden och samspel. 

Ett par veckor senare har Felicia varit uppe och gått lite när hon träffar musikterapeuten. Nu sitter hon i sängen och vill spela på den ukulelen och vill veta hur man gör. Musikterapeuten visar ett enkelt ackord och de spelar lite tillsammans på sina gitarrer. Pappa berömmer Felicia och uttrycker hur glad han är för att hon får möjlighet att sjunga och spela. Sångerna får henne att minnas, säger han, och de ger henne glädje. Hon får glömma smärtan en stund. 

Innan familjen åker hem har Felicia återfått mycket av sitt tal, även om hon inte är helt återställd. Hon är gladare och orkar vara uppe och gå och leka kortare stunder.  

Musiken hjälper henne att slappna av och hon är inte längre rädd

När musikterapeuten blir inkallad har Elsa, 11 år, fått behandling med blodtransfusion två gånger…

Läs mer >

Mardrömmarna och monstren är borta

Oliver är en treårig pojke som har varit med i en bilolycka där en förälder blev skadad…

Läs mer >

Fler berättelser

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva