Musik har stor betydelse i våra liv, i alla dess former, för dig och för oss alla!

Många barn och ungdomar i Sverige behöver stöd för att kunna bearbeta sociala, fysiska och psykiska svårigheter eller för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra situationer.

Några lider av en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till Sverige. Med sina familjer eller helt ensamma. Andra barn och ungdomar är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och många är eller har varit mobbade. Listan är tyvärr lång och utöver våra svenska skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och ungdomar ska känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.

Med denna övertygelse och ambition har Claire Rosvall, initiativtagare till Stiftelsen Min Stora Dag och organisationens generalsekreterare under de första 13 åren, beslutat att med stöd av sin man Per och sina barn, starta en stiftelse under namnet MusikBojen. Stiftelsen verkar för att barn och ungdomar ska få tillgång till musikterapi. För att komplettera den terapeutiska hjälpen i form av musikterapi är det även tänkt att MusikBojen ska ordna musikaktiviteter av olika slag.

Claire Rosvall är tänkt att sköta verksamheten initialt under stiftelsens grundande varefter styrelsen, så snart det är ekonomiskt möjligt, identifierar och anställer en person. Alla idag engagerade personer i stiftelsen gör det utan ersättning och bärs av en idé som vi hoppas och är övertygade om att den lyfter! Sedan våren 2018 och tack vare Postkodstiftelsens, Landstingets Kultur i Vårdens, företagsvänners, stiftelsers och privatpersoners stöd har vi anställt en administratör på deltid.

Foto: Felix Oppenheim

Musikterapins betydelse

Under sin tid på Min Stora Dag sökte, och fick, Claire Rosvall stöd från Arvsfonden för att under tre år finansiera och studera effekterna av musikterapi för svårt sjuka barn. Arvsfonden delade ut 750 000 kr för projektet som kom fram till att effekterna från musikterapi har stor betydelse. Projektet leddes av Lena Uggla på initiativ av Dr Britt Gustafsson. Efter att studierna avslutats fortsatte Min Stora Dag under flera år att finansiera musikterapi för svårt sjuka barn i olika delar av landet. Detta arbete gav Claire Rosvall insikt i musikterapins betydelse.

Musikterapi är en konstnärlig, resursstärkande terapiform som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och språk som passar många barn och unga. Musikterapi kan bedrivas såväl individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl.a. påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att samarbeta. Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk vad gäller utbildning, praktik och forskning.

I flera länder, och inte minst i U.S.A., ser man idag Musikterapi som en populär
”medicin” som ofta behöver finansiella stöd från ideella organisationer.

Om man ser musik som medicin så är kostnaden ca.750 kr/timme för en musikterapeut en billig ”medicin” som kan ge så oerhört mycket till barnet.

Grundare och Ambassadörer

Medgrundare av stiftelsen MusikBojen är förutom Claire och Per Rosvall,  Britt Gustafsson, professor, KI, och barnläkare, Ingrid Hagberg-van´t Hooft neuropsykolog/medicine doktor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Peder Hammarskiöld, advokat, Christina Piehl, Lena Evrell och Martin Sandberg (”Max Martin”).

Våra ambassadörer idag är Ann Sofie von Otter, Loa Falkman och Martin Stenmarck, Nikki Amini, Seinabo Sey och Sthlm Sound Gospel.

Stiftelsens utvalda och tillfrågade ambassadörer har stor betydelse i Musikbojens ambition att ge utsatta barn och ungdomar tillgång till musikterapi i större utsträckning. Ambassadörer förväntas bidra med sin passion för musik och dess betydelse och att sprida kunskap om MusikBojen. En expertgrupp ska ledas av Lena Uggla, utbildad på Kungliga Musikhögskolan, musikterapeut, GIM-terapeut och med.dr. vid Karolinska Institutet, som har många års erfarenhet av arbete med barn och musik. Expertgruppen (bestående av musikterapeuter, barnläkare, barnpsykolog, barn- och ungdomspsykiater och kurator) ska identifiera vilka barn som får tillgång till musikterapi och musikaktiviteter genom MusikBojen.

Mottagare av musikterapi finansierad av MusikBojen kommer att vara barnkliniker runtom i landet, fosterhem och hem för ensamkommande barn och ungdomar. MusikBojen ser gärna ett samarbete med organisationer som redan stödjer ovanstående barn och ungdomar.

Våra Pilotprojekt

1

På Akademiska sjukhuset i Uppsala planerar vi ha en musikterapeut på heltid och som kommer ha hand om två grupper av barn (upp till 8 barn i varje grupp) och ha musikterapi med dem 2 ggr per vecka under ett år eller efter behov.

2

På ett boende för ensamkommande flyktingbarn planerar vi ha en musikterapeut och som kommer ha hand om två grupper barn, två ggr per vecka under ett år.

3

Under planering finns även musikterapi till barn som lever under svåra och tunga levnadsförhållanden, t.ex. barn till missbrukare, är mobbade eller har det svårt på grund av omständigheter de inte kan råda över.

Årets Musikboj

MusikBojen kommer också att årligen utdela ett pris;  ”Årets MusikBoj” om 25 000 kr. Musikbojens stipendium finansieras genom en gåva från en privatperson och skall delas ut till en meriterad musikterapeut/student i samarbete med Kungliga Musikhögskolan.