MusikBojen inleder ett samarbete med Frälsningsarmén

Skogsbo är ett skyddat boende som riktar sig till kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relationer. De tar även emot kvinnor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld samt kvinnor utsatta för människohandel.

Vi är så stolta och hedrade över att kunna erbjuda musikterapi för dessa barn och deras mammor, både i grupp och individuellt. Musikterapi är ett viktigt komplement till de insatser som Frälsningsarmén redan gör idag.

Läs mer om Skogsbo