Hjälp oss att hjälpa ännu fler barn och unga att må bra

Som du säkert vet mår många barn och unga psykiskt dåligt. Om de inte får rätt hjälp i rätt tid hotas deras framtidsutsikter och möjligheter till ett gott liv som vuxna. Tyvärr räcker inte samhällets insatser till. Men det finns hopp. Det finns bra och effektiva metoder. En sådan är musikterapi.

MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi. Sedan starten för fem år sedan har vi genom 9 300 musikterapisessioner nått närmare 1 700 barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter.

Vårt arbete är viktigt och du kan göra skillnad! Stöd oss.

Läs hela nyhetsbrevet >

Ett sätt att uttrycka sina känslor och göra något som är positivt 

Hon är en tonårstjej som har flera diagnoser och behöver anpassningar på skolan, fritids, och hemma. Hon remitterades till musikterapi för att hon kunde få stora utbrott, vara mycket impulsiv och hade svårt att skilja verkligheten från påhitt. Under sessionerna sjunger och spelar hon med musikterapeuten, och får hjälp med att hitta ord för vad hon känner. Pappan som ofta är med säger att dottern är mer avslappnad, harmonisk och fokuserad än vad hon brukar vara.  

Berättelser