MusikBojen har rekryterat musikterapeut Anna-Karin Kuuse till en barnspsykiatrisk enhet på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Anna-Karin är utbildad musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat inom habilitering, vuxenpsykiatri och äldrevård.

MusikBojen har även bidragit med inredningen av ett musikrum samt musikinstrument.

Projektet är initierat av MusikBojen med stöd av Max Martin och Tim Bergling foundation i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Fotograf: Peter Ringström