MusikBojen har rekryterat musikterapeut Anna-Karin Kuuse till BUP slutenvård i Region Västra Götaland där hon ska arbeta med barn och unga med komplex barnpsykiatrisk problematik.

Anna-Karin är utbildad musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat inom habilitering, vuxenpsykiatri och äldrevård.

MusikBojen har även bidragit med inredningen av ett musikrum samt musikinstrument.

Projektet är initierat av MusikBojen med stöd av Max Martin och Tim Bergling foundation i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Fotograf porträtt: Peter Ringström