MusikBojen har rekryterat Marie Sandelin till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Marie är utbildad musikterapeut, fil. mag. och musikpedagog från Kungl. Musikhögskolan samt även utbildad specialpedagog från Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet inom barn- och ungdomsverksamhet, bland annat inom förskola, grundskola, grundsärskola och på BUP Heldygnsvård, Sachsska/Södersjukhuset och BUP St Görans sjukhus i Stockholm. Marie har även haft egna klienter, både barn, ungdomar och vuxna, på Musikterapicentrum i Stockholm.

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala kommer Marie att behandla svårt sjuka barn och unga som ofta befinner sig i svåra situationer med tuffa utmaningar. Här är musikterapi mycket verksamt och ett ovärderligt verktyg för att inge hopp, glädje, tröst och styrka.

Musikterapi är väl förankrat på sjukhuset tack vare Barbro Netin Olofsons fina arbete sedan MusikBojens projekt initierades 2018, med Karen Aliaga som viktig kompletterande resurs från 2022.

Musikterapi på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finansieras tack vare generösa donationer från Spotify och Akademiska sjukhusets barnfond.

Barbro Netin Olofson, Marie Sandelin och Karen Aliaga

MusikBojen har rekryterat Marie Sandelin till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Marie är utbildad musikterapeut, fil. mag. och musikpedagog från Kungl. Musikhögskolan samt utbildad specialpedagog från Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet inom barn- och ungdomsverksamhet, bland annat inom förskola, grundskola, grundsärskola och på BUP Heldygnsvård, Sachsska/Södersjukhuset och BUP St Görans sjukhus i Stockholm. Marie har även haft egna klienter, både barn, ungdomar och vuxna, på Musikterapicentrum i Stockholm.

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala kommer Marie att behandla svårt sjuka barn och unga som ofta befinner sig i svåra situationer med tuffa utmaningar. Här är musikterapi mycket verksamt och ett ovärderligt verktyg för att inge hopp, glädje, tröst och styrka.

Musikterapi är väl förankrat på sjukhuset tack vare Barbro Netin Olofsons fina arbete sedan MusikBojens projekt initierades 2018, med Karen Aliaga som viktig kompletterande resurs sedan 2022.

Musikterapi på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finansieras tack vare generösa donationer från Spotify och Akademiska sjukhusets barnfond.

Barbro Netin Olofson, Marie Sandelin och Karen Aliaga