Pernilla Bergman är ett värdefullt tillskott i MusikBojens expertgrupp

Pernilla är leg. psykolog från Åbo Akademi i Finland och snart färdig specialist i psykologisk behandling/psykoterapi från Karolinska Institutet.

I närmare 20 år har Pernilla arbetat som barnneuropsykolog på olika arbetsplatser i Finland och Sverige. På Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset arbetade hon kliniskt på neurorehab med barn med förvärvade hjärnskador. Där är musikterapi en viktig del av vården och rehabiliteringen.

Jag har sett vilket fantastiskt arbete musikterapin kan göra och hur musiken kan ’väcka’ barn och unga från svår påverkan på hjärnan, och vilken gemenskap och läkande kraft den kan ha för hela familjen.

Parallellt med sitt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus där hon var enhetschef från 2016 ingick Pernilla i den s k PKL-organisationen i Region Stockholm. PKL står för psykologisk och psykiatrisk katastrofledning och är hälso- och sjukvårdens lagstadgade katastrofmedicinska beredskap för att minimera de fysiska och psykiska konsekvenserna efter större svåra händelser som t ex efter terrorattacken på Drottninggatan 2017.

Sedan hösten 2019 arbetar Pernilla inom Region Stockholms Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK) med uppdrag att samordna och leda den psykologiska krisstödsorganisationen vid svåra händelser. Kunskapscentrumet arbetar även med forskning och utveckling samt utbildning i kris- och katastrofpsykologi.

Vi är mycket glada att välkomna Pernilla till MusikBojens expertgrupp!

Läs om expertgruppen

Pernilla Bergman är ett värdefullt tillskott i MusikBojens expertgrupp

Pernilla är leg. psykolog från Åbo Akademi i Finland och snart färdig specialist i psykologisk behandling/psykoterapi från Karolinska Institutet.

I närmare 20 år har Pernilla arbetat som barnneuropsykolog på olika arbetsplatser i Finland och Sverige.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset arbetade hon kliniskt på neurorehab med barn med förvärvade hjärnskador. Där är musikterapi en viktig del av vården och rehabiliteringen.

Jag har sett vilket fantastiskt arbete musikterapin kan göra och hur musiken kan ’väcka’ barn och unga från svår påverkan på hjärnan, och vilken gemenskap och läkande kraft den kan ha för hela familjen.

Parallellt med sitt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där hon var enhetschef från 2016, ingick Pernilla i den s k PKL-organisationen i Region Stockholm.

PKL står för psykologisk och psykiatrisk katastrofledning och är hälso- och sjukvårdens lagstadgade katastrofmedicinska beredskap för att minimera de fysiska och psykiska konsekvenserna efter större svåra händelser som t ex efter terrorattacken på Drottninggatan 2017.

Sedan hösten 2019 arbetar Pernilla inom Region Stockholms Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK) med uppdrag att samordna och leda den psykologiska krisstödsorganisationen vid svåra händelser. Kunskapscentrumet arbetar även med forskning och utveckling samt utbildning i kris- och katastrofpsykologi.

Vi är mycket glada att välkomna Pernilla till MusikBojens expertgrupp!

Expertgruppen

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva