Musikterapi växer i Sverige

MusikBojen har sedan hösten 2018 redan hunnit genomföra drygt 5 000 sessioner musikterapi med fler än 900 barn och unga i behov, och har idag verksamhet på bland annat Skånes universitetssjukhus, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen i Norrtälje, två HVB-hem i Stockholm, ett skyddat boende, Bufff som stödjer barn och ungdomar vars föräldrar sitter i fängelse, och på habiliteringen på Sabbatsbergs sjukhus. MusikBojen är även med och delfinansierar musikterapi på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge.