I Värmlands Folkblads novemberkrönika intervjuas Bo J A Haglund, chefredaktör för Socialmedicinsk tidskrift tillika MusikBojens styrelseledamot, med anledning av det nyligen utgivna temanumret om musikterapi.

– Vi börjar förstå allt mer om musikens betydelse inom vården och omsorgen. Och vi visar med detta temanummer att musik påverkar hela människan. Hjärnan. Nervsystemet. Motoriken. Känslorna. Blodtrycket.

Musikterapi i vård och omsorg är ett faktaspäckat specialnummer med drygt 20 artiklar om musikterapeutisk forskning som täcker områden som medicin, omvårdnad, musikvetenskap, musiksociologi och specialpedagogik. Och inte minst musik som terapi och musikterapeut som yrke.