Pressmeddelande från Kungl. Musikaliska akademien

  13 november 2020 var det dags för det fjärde musikterapisymposiet, initierat av Olu-Birgit Jeppssons fond vid Kungl. Musikaliska akademien. Fonden består av företrädare för Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet. Ansvaret för evenemanget cirkulerar mellan de tre institutionerna.

Årets symposium, The Music Therapy Symposium – research and clinical intervention, sändes digitalt från Eva och George Klein salen i Biomedicum på Karolinska Institutet. Symposiet hölls på engelska, vilket möjliggjorde internationellt deltagande. Sammanlagt samlade symposiet ca 275 deltagare från olika länder och 25 medverkande föreläsare. Programmet genomsyrades av växlingen mellan forskning och praktiknära exempel.

Keynote speaker var Jörg Fachner, Professor of Music, health and the Brain at Cambridge Institute for Music Therapy Research. Sessionerna under dagen innehöll musikterapi ur en mängd olika perspektiv; musikterapi och neurovetenskap, musikterapeutisk metodutveckling, musikterapi inom hälsoprofessioners utbildningar, musikterapi för olika sjukdomstillstånd och diagnoser; för patienter med förvärvad hjärnskada, för tidigt födda barn, barn som går igenom stamcellstransplantationer och äldre personer.

Insamlingsstiftelsen MusikBojen presenterade sig. Dagen inramades av tre musikaliska framträdanden, inspelade med studenter från Kungl. Musikhögskolan.

För svensk musikterapi var detta en betydelsefull dag år 2020 som genomfördes trots pandemi; betydelsefull för att sprida information och ny kunskap till en större krets, stimulera till nätverk och nya samarbeten, samt ge ett vidgat perspektiv på vad musikterapi och forskning i ämnet kan betyda.

Vi fick också ta del av den glädjande nyheten att en ny kandidatutbildning i musikterapi på vetenskaplig grund med start hösten 2021, planeras på Kungl. Musikhögskolan. Vi är många som värnar musikens möjligheter till personligt samspel i hela livet, intoning, uttryck, växande och utveckling.

Pia Bygdéus, projektledning

Forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska akademien