Musikterapi för barn och unga vuxna på Sahlgrenska

Tack vare MusikBojen, med medel från Tim Bergling Foundation och MXM Music, erbjuds sedan våren 2023 musikterapi på Ätstörningscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Musikterapeut Anna-Karin Kuuse leder musikterapeutisk gruppverksamhet två dagar i veckan och erbjuder däremellan enskilda musikterapisessioner.

I musikdramagruppen erbjuds musikterapi baserad på rörelse, kroppsuppfattning och uttryck med hjälp av musik. Deltagare får arbeta med kroppskännedom och andning samt med rörelse, uttryck, socialt samspel och reflektion för att på så sätt öka sin psykiska motståndskraft.

I musiklyssningsgruppen arbetar man med lyssningsteman. Deltagare kommer överens om ett tema för musikval och får sedan var och en möjligheten att presentera musik, berätta om sin relation till den samt egna tankar och känslor som de kopplar till temat. Övriga gruppdeltagare får reflektera utifrån egna upplevelser. Här handlar det om att med hjälp av musik och samtal bygga relationer och tillit, sätta ord på och reglera känslor för att därigenom finna såväl egna resurser som strategier och motivation i behandlingen.

Förutom ångesthantering, känsloreglering och kroppsmedvetenhet är det huvudsakliga målet med dessa insatser att genom gruppens interaktion stärka självuppfattning, motivation, samspel och reflektion i syfte att främja patienternas psykiska motståndskraft.

Läs mer om Ätstörningscentrum

Musikterapi för unga med ätstörningar

Tack vare MusikBojen, med medel från Tim Bergling Foundation och MXM Music, erbjuds sedan våren 2023 musikterapi på Ätstörningscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Musikterapeut Anna-Karin Kuuse leder musikterapeutisk gruppverksamhet två dagar i veckan och erbjuder däremellan enskilda musikterapisessioner.

I musikdramagruppen erbjuds musikterapi baserad på rörelse, kroppsuppfattning och uttryck med hjälp av musik. Deltagare får arbeta med kroppskännedom och andning samt med rörelse, uttryck, socialt samspel och reflektion för att på så sätt öka sin psykiska motståndskraft.

I musiklyssningsgruppen arbetar man med lyssningsteman. Deltagare kommer överens om ett tema för musikval och får sedan var och en möjligheten att presentera musik, berätta om sin relation till den samt egna tankar och känslor som de kopplar till temat.

Övriga gruppdeltagare får reflektera utifrån egna upplevelser. Här handlar det om att med hjälp av musik och samtal bygga relationer och tillit, sätta ord på och reglera känslor för att därigenom finna såväl egna resurser som strategier och motivation i behandlingen.

Förutom ångesthantering, känsloreglering och kroppsmedvetenhet är det huvudsakliga målet med dessa insatser att genom gruppens interaktion stärka självuppfattning, motivation, samspel och reflektion i syfte att främja patienternas psykiska motståndskraft.

Läs mer om Ätstörningscentrum

Stöd oss

Ge ett bidrag idag och stöd vårt viktiga arbete. Din gåva, stor som liten, bidrar till att barn och unga i Sverige med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan få stöd genom musikterapi.

Ge en gåva